Stebuklas.mobi 

Pagrindinis stebuklas – tai charakterio ir pasaulėžiūros pakeitimas

 

 Svetainė pritaikyta mobilių įrenginių formatui     

                                                                                                                                                                                                                  | Pagrindinis puslapis | Turinys |  Facebook | 

 


"D" raidės principas Išgyvenk savo ateitį dabartyje. Mėgaukis savo ateitimi kiekvieną dabarties dieną."

 

                                                                                                                                                  Aiškus ketinimas

 

AIŠKUS Ketinimas                                                                                                                                                                                                                                                                     AUKŠTOS Emocijos

/Mintys/  Ketinimo specifikacija                                                                              Apskritimai aplink D raidę vaizduoja elektomanetinį lauką                                                            /Jausmai/ Mano emocijos

 

KETINIMO IR EMOCIJŲ KOMBINACIJA SUKŪRĖ ELEKTROMAGNETINĘ JĖGĄ

"D"

 

1. Noriu darbo, kuriame galėčiau socializuotis,                                                                                                                                                                 1.Tvirtumo pojūtis (jaučiuosi labai tvirtai gyvenime).

būti su žmonėmis.                                                                                                                                                                                                                   2.Meilė gyvenimui (myliugyvenimą ir save).

2.Noriu turėti įdomų užsiėmimą pensijoje.                                                                                                                                                                          3.Dėkingumas (labai dėkingas už viską: už kojas, akis už nueita 64 kelią).

3.Noriu daug uždirbti, kad padėčiau mamai ir Ilonai.                                                                                                                               

4.Noriu dirbant išsiugdyti naujus neuronų įpročius ir valią                                                                                                                        

sportuoti su treniruokliais, bėgiojimui lauke, grūdinimuisi,

sportuoti pagal lentelę 07.06

5. Noriu, kad darbas man teiktų tikrą pasitenkinimą.

6.Išvaduoti iš pensijos kalėjimo

 

 

 

KETINIMO IR EMOCIJŲ KOMBINACIJA SUKŪRĖ ELEKTROMAGNETINĘ JĖGĄ, KURI DARBO TROŠKIMĄ GALIAUSIAI PAVERTĖ TIKROVE

 

Dabar tu turi daug laiko - ilsiesi ir nieko daugiau neveiki. Tai puiki proga susikurti naują ateitį. Labai gerai, kad likai be pinigų. Tai reiškia, kad turėsi iš tikrųjų užsiimti kūryba. Dabar esi nežinomybėje.

1.Tau tereikia pradėti siųsti savo troškimą į kvantinį lauką.

2.Darysi tą kiekvieną dieną.  

3„Įsitvirtink šioje akimirkoje

4.vidiniu žvilgsniu regėk naujo darbo simbolį (D).

5.Įsijausk į aukštąsias emocijas ir tavo energija ims sklisti į išorinę erdvę.

6.Tavo elektromagnetinė energija sklis lyg radijo bangos ir susijungs su atitinkamų galimybių dažniais.

7Kuo ilgiau tęsi tokią transliaciją, tuo greičiau materializuosi savo troškimą. Transliuok savo energiją į vieningąjį lauką kiekvieną dieną ir tai bus tavo eksperimentas su likimu."

8.tavo energija keliauja ten, kur nukreiptas dėmesys (D). Noriu, kad dėmesį, vadinasi, ir energiją, investuotum į ateitį. Kol kas tu laikai dėmesį nukreiptą į senus, žinomus dalykus, todėl jie tavo gyvenime nuolatos kartoja

9.„Kai išmoksi likti šioje akimirkoje ilgesnį laiką, pradėk mąstyti apie naują darbą detaliau: ką konkrečiai darysi, ką patirsi, kokie bus tavo sprendimai ir visa kita. Vidiniu žvilgsniu regėk savo būsimą komandą, matyk pinigus, kuriuos uždirbsi, vizualizuok savo naują namą ir auto­mobilį.

10.Būdamas šioje akimirkoje jauskis taip, lyg gyventum ateityje, kai jau iš tikrųjų turėsi naują darbą. Išgyvenk savo ateitį dabartyje.-VIETOJNTOKAD ANALIZUOTUM IR KANINTUMEISI. Mėgaukis savo ateitimi kiekvieną dabarties dieną

11.Peržengti kūno bei materialios aplinkos ribas ir išsiveržti iš linijinio laiko labai nelengva, bet stengtis verta, nes atsisieję nuo trimatės tikro­vės mes patenkame į neribotų galimybių kvantinę sferą.

12.Dauguma žmonių ateityje laukia visokių blogų įvykių, jie bijo ateities, o aš pasiūliau savo sūnui tikėtis pozityvios ateities, kurioje jis turės naują trokštamą darbą. Džeisas turėjo paruošti savo smegenis ir protą naujai ateičiai.

 

13.Kvantinį, arba vieningąjį, lauką sudaro informacija ir energija, bet taip pat galime tarti, kad kvantinis laukas - tai sąmonė, arba grynasis protas. Kvantiniame lauke nėra nieko materialaus, nieko apčiuopiama. Jis pakilęs aukščiau visko, ką galime užčiuopti savo jutimais. Tiau šis informacijos ir energijos laukas iš tikrųjų valdo visus gamtos dėsnius. 

14.Kas yra kvantinis, arba vieningasis, laukas? Kiek suprantu aš, tai pats save valdantis protas, kurį sudaro energija ir kuris palaiko visos visatos tvarką.

 

 

Рисунок 3.

Pasitelkus mentalinę repeticiją (pakartotinai įsivaizduojant, kad atliekame konkretų veiksnią), smegenų ląs­telių grandinės persitvarkys taip, kad atspindėtų mūsų tikslus.

Mintys gali tapti tokios realios, kad smegenys jas priima už gryną pinigą - kaip fizinę tikrovę.

 

Žodžiu, smegenų biocheminę struktūrą galima pertvarkyti anksčiau realaus patyrimo išoriniame pasau

 

 

 

 

 

 

 

 

Prašau jūsų atkreipti dėmesį, kad šių pasakojimų herojai siekė rezultato kitaip, nei mes esame pratę tai daryti. Jie nesinėrė iš kailio, tiesiog suformulavo ketinimą ir atsidavė didesnėms už save jėgoms. Ar jie išsigydė ligą, ar įžengė į mistinių potyrių sritį - jų Ego šiame kūrybos procese nedalyvavo. Jie prisijungė prie vieningojo lauko ir ši sąveika subrandino vaisius. vieningasis laukas yra visur, taip pat - ir jūsų viduje.

Dieviškume, ar mane girdi?

2014 metais Steisei pradėjo skaudėti galvą. Skausmas kartais būda­vo toks aštrus, kad jai net aptemdavo akys. Steisė jau 25 metus dirbo medicinos seserimi ir kartu buvo akupunktūrininkė. Ji gyveno labai sveikai ir beveik negėrė vaistų. Žinoma, netikėtai kilęs galvos skausmas vertė Steisę smarkiai nerimauti. Visus metus ji gydėsi įvairiais alterna­tyvios medicinos metodais, bet skausmai nesiliovė

 

 

 

 

?" Manau, egzistuoja protas, kuris suvaldė sprogimo energiją, suteikėjai materialiąformą ir paleido veikti visus gamtos dėsnius. Sis protas sukim  nki.Į šrdevrą! Kitas to proto pavadinimas yra kvantinis laukas.

Idant geriau suprastumėte, kas yra kvantinis laukas, paband) kili' įsivaizduoti, kad Žemėje nelieka nieko — dingsta žmonės, gv\im.n, augalai, dingsta viskas, kas žmogaus sukurta, o tada dingst;i n  p m Žemė. Paskui dingsta mūsų Saulė su visomis savo planetomis, iii i kitos žvaigždės, planetos, dingsta visos galaktikos. Nėra šviesos, km i.| galėtų regėti jūsų akys, - tik begalinė absoliučiai juoda tuštuma, nuli nis laukas. Būtent taip jaustumėtės, jeigu jūsų sąmonė, būdama šioji-akimirkoje, išsiskleistų kvantiniame lauke.

Taigi jūsų sąmonė pateko į kvantinį lauką. Jūsų kūno ten nėra, vadinasi, negalite nieko pamatyti, nieko išgirsti, užuosti, negalite nieko paliesti, pajausti jokių skonių. Pojūčių nėra. Šią begalinę kvantinę sferą jūs suvokiate tik per sąmonę. Kai tai įvyksta, jūsų sąmonė prisijungia prie aukštesniųjų dažnių šaltinio, kuris sudarytas iš begalinės energijos ir informacijos. Taigi kvantinis laukas tuštuma yra tik ta prasme, kad ten nėra apčiuopiamos materijos. Kvantinis laukas pripildytas virpesių, arba energijos. Virpesių dažniai tokie aukšti, kad mūsų jutimo organai jų nefiksuoja, bet mes tais virpesiais galime pasinaudoti kurdami naują tikrovę. Ką mes galime sukurti panirę į šią begalinių galimybių vande­nyną.Būtent taip jaustumėtės, jeigu jūsų sąmonė, būdama šioji-akimirkoje, išsiskleistų kvantiniame lauke.

 

 

Bet tai nėra labai paprasta. Kai jūs atsiduriate šioje neaprėpiamoje erdvėje, kur nėra nei žmonių, nei daiktų, nei vietų, nei laiko, dažnai iš įpratimo imate mąstyti apie trimatį pasaulį ir jo pažįstamus elementus -ir į tą pasaulį iš karto grįžtate. Iš nežinomybės sferos jūs peršokate atgal į seną pažįstamą pasaulį. Jeigu norite sukurti ką nors nauja, kvantiniame lauke turite likti gana ilgai, todėl aš jums ir sakau, kad turite mokytis atitraukti dėmesį nuo praeities ir ateities ir sutelkti jį į šią akimirką. Tegu jūsų dėmesio lauke nelieka nieko, kas jums pažįstama — nei žmonių, nei daiktų, nei vietų, nei kokių nors veiksmų. Kai pavyksta taip atitraukti dėmesį ir sutelkti jį į šią akimirką, jūs tampate grynąja sąmone.

Turite stengtis bet kuria kaina pasiekti labiausiai jus džiuginančias mintis, kurias dabartinėmis sąlygomis galite pasiekti. Ir padaryti tas mintis dominuojančiomis. Suaktyvindamas naujas smegenų grandines, žmogus gali pasikeisti biologiniu ir cheminiu atžvilgiais. Taip jis pasiunčia ląstelėms ir genams naują pranešimą. Taip jis pradeda kurti naują asmenybę, naują protą ir naują realybę. Todėl ligos ląstelės negali sugyventi su nauju protu, nauja cheminių medžiagų sudėtimi, nauja asmenybe. Anksčiau kalėjęs praeities emocijų celėje, dabar žmogus pradeda gyventi savo naujame būvyje

 

 

Tą padarote medituodami. Suvokiate, kad esate susiję su visa kuo, kas egzistuoja visatoje, tada pasirenkate, ką norite materializuoti trimačiampasaulyje.  Kai dėmesį jie sutelkia į nematerialias bangas, šios virsta materialiomis dalelėmis. Tai yra kvantinis įvykis.

r

Jeigu jūsų ketinimas ir jį lydinčios aukštosios emocijos būna pa­kankamai stiprūs, jų poveikis išlieka ir tada, kai baigiate medituoti. Jaučiatės taip, lyg jūsų troškimas jau būtų materializuotas, jūsų būsena tokia, lyg į jūsų maldas jau būtų atsakyta. Jūs artimai susisiejate su savo nauja ateitimi ir tvirtai tikite, kad ji apsireikš kokiu nors jums kol kas nežinomu būdu. Mat jei žinotumėte, kaip tai atsitiks, jūs artėtumėte į nuspėjamą ateitį, kuri būna tokia pati kaip ir praeitis. Jeigu meditacija buvo sėkminga, net ir baigę medituoti liekate labiau susiję su energija, o ne su materija.

 

Tačiau baigę medituoti turite būti budrūs, nes jei imsite nerimauti dėl ateities, jei imsite įtemptai mąstyti, kada materializuosis jūsų keti­nimas ir kokiu būdu tai įvyks, jūs grįšite į senas vėžes ir vėl remdamiesi praeitimi pradėsite spėlioti, kokia bus ateitis. Jus vėl užplūsta senos žemosios emocijos bei senos mintys ir jūs vėl įstringate žinomybės sferoje. Kai mintimis grįžtate į praeitį, netenkate ryšio su ateitimi, kokią norite susikurti.

Stenkitės išsaugoti sąlytį su beribiu kvantiniu potencialu ne tik per meditaciją, bet ir kasdienėse gyvenimo situacijose, pavyzdžiui, laukdami savo eilės banke, įstrigę transporto spūstyje, sukdamiesi virtuvėje ar išėję pasivaikščioti. Būsite susilietę su kvantiniu lauku atmerktomis akimis taip pat kaip ir per meditaciją, kai jūsų akys užmerktos.

Jeigu tokių sąlyčio akimirkų jūsų gyvenime bus daug, jūs pamažu perderinsite kūno biologiją, kad ši atspindėtų ne jūsų iš praeities kilusią dabartį, bet dabartį, kuri bus susijusi su jūsų nauja ateitimi. Pasikeis jūsų smegenų neurologinė būsena: pirmiau smegenys saugojo praeities įspaudus, o dabar jose ims formuotis neurologinis žemėlapis, padėsiantis pasiekti trokštamą ateitį. Jūsų genai ims gauti naujus signalus, kuriuos jiems siųs aukštosios emocijos. Nuolat reaguodami į šiuos signalus, genai sukurs jūsų kūną tokį, kokį ketinate turėti.


 

в вашей ДНК существует шаблон, который несет в себе секрет сохранения молодости? Шаблон, который содержит не только данные. Он является частью молекулярной структуры многомерной ДНК. Этот шаблон в определенных случаях может быть активирован и проявлен. И когда это происходит — он меняет всё, что касается Человеческого существа, и он принадлежит вам. Возможно ли, что внутри каждой молекулы ДНК, существует нечто, что определяет продолжительность жизни, и что может продлить её в два, в три, или в четыре раза дольше, чем сейчас? Существует ли такой шаблон с рождения: причем, дизайн того, чем он затем станет, определяется той химией, которая находится там сейчас просто как набор инструкций? Это выходит за пределы того, что может доказать вам ваше трехмерное мышление, о вашей ДНК. Это совсем другое.

 

Это — ваше НАСЛЕДИЕ и ваше БУДУЩЕЕ! Уже пора этому прийти

PLAKATAS- Įvykiai jūsų gyvenime neturi jokios reikšmės išskyrus tą reikšmės, kurią jūs jiems priskirsite

Ignoruokite dramas. Išmokite džiaugtis tuo kas vyksta. Nustokite ginčytis su gyvenimu. Pamirškite, kaip jūsų požiūriu turi klostytis reikalai. Paprasčiausiai priimkite gyvenimą tokį, koks jis yra. Jūs pats pasirenkate savo reakciją į vykstančius įvykius ir jiems suteikiate reikšmę. Įvykiai jūsų gyvenime neturi jokios reikšmės, išskyrus, tą reikšmę, kurią jūs jiems priskirsite.
 

Jei situacija, kurioje esate dabar yra apverktina, sunku bus ilgai išsaugoti teigiamas mintis. Visada grįšite prie liūdnų minčių, prie kurių esate įpratęs. Turite stengtis bet kuria kaina pasiekti labiausiai jus džiuginančias mintis, kurias dabartinėmis sąlygomis galite pasiekti. Ir padaryti tas mintis dominuojančiomis.

 

Suaktyvindamas naujas smegenų grandines, žmogus gali pasikeisti biologiniu ir cheminiu atžvilgiais. Taip jis pasiunčia ląstelėms ir genams naują pranešimą. Taip jis pradeda kurti naują asmenybę, naują protą ir naują realy.

 

Mokslo įrodyta, kad mintys kuria gyvenimą. Naujausi tyrimai palaiko idėją, kad turime įgimtą gebėjimą vien mintimis pakeisti smegenų ir kūno būseną, tarsi ateities įvykis jau būtų įvykęs. Kadangi mintis žmogui gali tapti tikresnė už fizinę tikrovę, šis supratimas leidžia keisti bet ką. O ką nors keisti gyvenime įmanoma tik išmokus mintimis pranokti fizinę sferą. Tada peržengsite kvantinio lauko, kuriame egzistuoja visos galimybės, durų slenkstį. Įvyks didžiausias stebuklas – sugebėsite pakeitę požiūrį, pakeisti savo gyvenimą.

Когда вы смотрите свое умственное кино, по мере того как вы проникаетесь сценами вашего будущего, вы испытываете все более высокие эмоции и уделяете все больше внимания образам, их вызвавшим. Теперь вы создаете долговременные воспоминания – и оживляете свое будущее.

Магическая, межпространственная составляющая будущего – это ваша песня.

Чувства, которые она вызывает в вас, меняют вашу энергию – именно так вы будете чувствовать себя, когда это будущее наступит. Поэтому лучше выбирать музыку, которая будет вас вдохновлять, заряжать и мотивировать на самые высокие свершения.

Затем вы добавляете в умственное кино фразы, напоминающие вам о том, кто вы есть и во что верите. Вы можете даже добавить хронологию. Например, вот так:

• Двери восприятия открываются мне, и я могу испытывать мистические переживания.

• Мое тело исцеляется каждый день.

• Мои слова есть закон.

• Я чувствую, что глубоко любим.

• Благосостояние стекается ко мне.

• Все мои нужды исполняются.

• Мое тело молодеет каждый день.

• Божественное проявляется в моей жизни каждый день.

• Мой спутник жизни подобен мне и учит меня своим примером.

• Я чувствую себя более цельным с каждым днем.

• Моя иммунная система крепчает каждый день.

• Я иду по жизни храбро.

• Я безграничный гений.

• Я всегда сознаю силу в себе и вокруг себя.

• Я верю в себя.

• Я приветствую неведомое.

• Когда я обращаюсь к Духу, он отвечает мне.