23Steises.ausies.pasveilkimas.MAN

 

Dieviškume, ar mane girdi?

2014 metais Steisei pradėjo skaudėti galvą. Skausmas kartais būda­vo toks aštrus, kad jai net aptemdavo akys. Steisė jau 25 metus dirbo medicinos seserimi ir kartu buvo akupunktūrininkė. Ji gyveno labai sveikai ir beveik negėrė vaistų. Žinoma, netikėtai kilęs galvos skausmas vertė Steisę smarkiai nerimauti. Visus metus ji gydėsi įvairiais alterna­tyvios medicinos metodais, bet skausmai nesiliovė ir moteris kreipėsi į neurologą. Šis jai skyrė atlikti kompiuterinės tomografijos tyrimą. Pamatęs atsakymą, gydytojas paskelbė diagnozę - meningioma. Menin-gioma yra gerybinis auglys. Jis spaudė vadinamąjį prieangio ir sraigės nervą, kuris atsakingas už girdėjimo funkciją ir pusiausvyros palaikymąTodėl Steisei ne tik labai aštriai skaudėjo galvą - jai sutriko klausa ir moterį ėmė kamuoti galvos svaigimas. Paskui auglys ėmė spausti kitus nervus ir skausmas išplito į kairįjį petį ir kairiąją akį.


 

Gydytojai pasakė Steisei, kad jos atveju vienintelė išeitis yra kra-niotomija - chirurgas pašalina kaukolės fragmentą ir pro atsivėrusį plyšį išoperuoja auglį. Steisė taip gydytis atsisakė, tęsė alternatyviųjų terapijų paieškas ir 2015 metais užsirašė į mūsų seminarą Sietle. Tada jos kairioji ausis girdėjo 70 procentų silpniau, bendra moters savijauta buvo bloga. Kitais metais2016 Steisė atvyko į Kankuno miestą Meksikoje, kur vyko kitas mūsų ilgasis seminaras. Ten ji pirmą kartą iš tikrųjų pajuto, kad ligą gali įveikti savo jėgomis. 2017 metų žiemą Steisė dalyvavo ilgajame seminare Tampos mieste. Kai atvyko į seminarą (tai buvo ketvirtadienis), jai nepaprastai skaudėjo ausį. Kitą dieną skaus­mas sustiprėjo. Bet kai penktadienį dienai baigiantis ji kartu su visais dalyviais atliko energinių centrų palaiminimo meditaciją, skausmas netikėtai liovėsi.

Įdomiausia atsitiko sekmadienį, kai seminaro dalyviai medituo­dami stengėsi suaktyvinti savo kankorėžinę liauką, Steisė staiga neteko laiko ir erdvės nuovokos. Štai ką ji vėliau papasakojo: „Man pasirodė, kad tuojau nugriūsiu nuo kėdės, tada kairiąją/ atsisakyk ego ir imkis dešionio dvasingumo/ galvos pusę užliejo šviesa, įsivaizduokite, kad ėmė spindėti tūkstantis deimantų / praktikuok mile sodeliui- už lasngo sodelyje/- bet net toks palyginimas yra per silpnas tai Šviesai apibūdinti. Ir staiga - bum!.." Steisės kūnas išsitiesė ir į kairiąją ausį įsklido melsvai balsvas spindulys /7 plano dievo sviesa/. Potyris buvo iš tikrųjų nepaprastas. „Tai buvo dieviškas jausmas, - kal­bėjo Steisė. - Mane užliejo meilė, regėjosi, mane palaimingai glosto Dievo ranka. Apsiverkiau. AŠ net nerandu tinkamų žodžių tam įvykiui apibūdinti!'1

Labai greitai išsivalė jos sinusai ir kairioji galvos pusė, nurimo peties ir akies skausmas, galiausiai po trejų metų pertraukos Steisė atgavo klausą.

Tiesiog sėdėjau, tai juokiausi, tai verkiau, skruostais riedėjo ašaros, -tęsė moteris, — Skambėjo muzika ir aš visiškai aiškiai girdėjau kiekvieną natą. Atrodė, dainuoja dangaus angelai. Puikiai žinojau, kad šių garsų paprasta žmogaus ausis girdėti negali. Trejus metus kairioji mano galvos pusė buvo lyg pilna cemento, o dabar per ją tekėjo energija."


 

'Kai seminaro dalyviai baigė medituoti, paprašiau, kad jie atsigultų, atsipalaiduotų ir leistų veikti autonominei nervų sistemai. Steisė atsigu­lė. Energija apėmė visą moters kūną ir ji ėmė drebėti. „Visi mano kūno nervai ir raumenys degė. Degė kojų pirštai, degė klubai, krūtinė, galva ir kaklas. Mano širdies centras visiškai atsivėrė. Aš tiesiog atsidaviau įvykių tėkmei. Buvau netekusi laiko ir erdvės nuovokos."

Paskui Steisė suvokė, kad sėdi ant kėdės. Energija kūne rimoPabudo analitinis protas. Ji tebegirdėjo dangiškus garsus, bet jau ėmė abejoti, ar jie tikri. Galvoje šmėkštelėjo klausimas, ar jos ausis iš tikrųjų pasveiko, ar auglys išnyko, ar ji apskritai verta tokio stebuklingo išgiji­mo. Tada ji priešais save išvydo energiją ir šviesą. Energija buvo kitokia, nei ji ką tik regėjo. Dabar energija buvo raudona ir mėlyna, ji turėjo trimatę gyvatės formą ir rangėsi erdvėje per dvi pėdas nuo jos akių. „Mačiau ją, nors buvau užsimerkusi, — pasakojo Steisė. — Energija buvo beprotiška, graži, pribloškiama, fraktalinė, didinga. Ji artėjo prie mano veido. Energija, regis, man priekaištavo, kam aš abejoju pasveikimu. Tada ji įsiveržė į mano širdį, mano krūtinė plačiai atsivėrė... supratau, kad mane užliejo či energija. Prie manęs prisilietė pats dieviškumas."

Steisė visiškai pasveiko. Per kitą mūsų susitikimąjį pasakė: „Mano gyvenimas dabar visai kitoks. Klausa - šimtas procentų. Tačiau tai dar ne viskas. Tai sunku apsakyti žodžiais... Aš žinau, kad man visada viskas bus gerai. Mano gyvenimas nebebus, koks buvo seniau. Žinau, kad mane globoja dieviškumas. Jis mane visada išgirs ir išgydys."

 

 

 


 

Рисунок 11.4

Aprašas: i_052.jpg

Рисунок 11.4

 

В нашей пространственно-временной реальности вы ощущаете внешнюю среду через свое тело, органы чувств и время. Время воспринимается линейно, потому что вы отделены от разных объектов, вещей, людей и месткак и от прошлого с будущим.

Однако в реальности временипространства вы ощущаете мир своим сознаниембудучи сознанием, но не телом с чувствами.

Эта реальность существует за пределами ваших чувств. Вы получаете доступ к этой сфере, когда полностью находитесь в настоящем моменте, когда нет ни прошлого, ни будущего, а только одно долгое сейчас. Поскольку ваше сознание пребывает за пределами мира материи, так как вы отвели все свое внимание от материи, вы можете осознавать другие частоты, каждая из которых несет информацию, и эти частоты позволяют вам получить доступ к различным неизвестным измерениям.

Так что, если вы находитесь в мире за пределом чувств и разворачиваете сознание в энергию единого поля, вы можете ощутить множество многомерных реальностей. (Я понимаю, что это непросто усвоить наскоком, поэтому не спешите. Если вас что-то смущает, это значит, что вы вот-вот узнаете новое.)

Aprašas: i_051.jpg

Рисунок 11.3Если ньютоновская физика является внешним выражением материальных законов пространствавремениизмерения, в котором пространства больше, чем времени, – мы можем сказать, что квантовые законы противоположны им.

Квантовый мирэто внутреннее выражение законов природы: невидимое поле информации и энергии, объединяющее все материальное.

Это нематериальное поле организует, соединяет и управляет всеми законами природы. Это измерение, в котором времени больше, чем пространства; другими словами, в этом измерении время вечно.

Как вы узнали из глав 2 и 3, когда мы отводим внимание от людей, мест, вещей и объектов во внешнем миребольше не направляем внимания на наше тело и перестаем думать о времени и планах, – мы обезличиваемся, становимся никем, ничем, вне пространства и времени. Мы отсоединяемся от своего тела, личности, пола, болезней, имени, проблем, личных отношений, боли, прошлого и т. д. Это и значит выйти за пределы своего я: перейти от осознания себя личностью к безличности, от осознания себя кем-то к никому, от осознания себя чем-то к ничему, от осознания себя где-то к нигде и от осознания себя в каком-то времени к вневременью (см. рисунок 11.3).Когда мы выходим за пределы себя, мы уходим от:

• Узкого фокусакогда наше внимание направлено на объекты, вещи, людей и места во внешнем мире – к открытому фокусу, когда наше внимание направлено на пространство, энергию, частоту и информацию.

• Материального ньютоновского мира к нематериальному квантовому миру.

• Пространствавремени (мира вечного пространства) к временипространству (миру вечного времени).

• Состояния отделенности, дуальности, полярности и локальности к состоянию соединенности, цельности и нелокальности.

• Известного к неизвестному.

• Ограниченных возможностей к неограниченным возможностям.

• Предсказуемого к непредсказуемому.

• Трехмерной реальности к пятимерной реальности (квантовое поле).

• Вселенной-универсума к вселенной-мультиверсуму.

• Сферы чувств к сфере за пределом чувств

 

В нашей пространственно-временной реальности вы ощущаете внешнюю среду через свое тело, органы чувств и время. Время воспринимается линейно, потому что вы отделены от разных объектов, вещей, людей и месткак и от прошлого с будущим.

Однако в реальности временипространства вы ощущаете мир своим сознаниембудучи сознанием, но не телом с чувствами.

Эта реальность существует за пределами ваших чувств. Вы получаете доступ к этой сфере, когда полностью находитесь в настоящем моменте, когда нет ни прошлого, ни будущего, а только одно долгое сейчас. Поскольку ваше сознание пребывает за пределами мира материи, так как вы отвели все свое внимание от материи, вы можете осознавать другие частоты, каждая из которых несет информацию, и эти частоты позволяют вам получить доступ к различным неизвестным измерениям.

Так что, если вы находитесь в мире за пределом чувств и разворачиваете сознание в энергию единого поля, вы можете ощутить множество многомерных реальностей. (Я понимаю, что это непросто усвоить наскоком, поэтому не спешите. Если вас что-то смущает, это значит, что вы вот-вот узнаете новое.)