VISKAS YRA GERAI. Socializavimosi harmonų veikimas

MES ESAME ŠEIMA

Pirmasis emocinis centras:kaulai, sąnariai, kraujas, imuninė sistemair oda

Jūsų pirmojo emocinio centro sveikata priklauso nuo to, kiek saugūs jaučiatės pasaulyje. Jei jūsų nepalaiko šeima ir draugai, šį nesaugumo jausmą atspindės kraujas, imuni­nė sistema, kaulai, sąnariai ir oda. Kad šio emocinio cen­tro sveikata džiugintų, svarbu suderinti savo ir reikšmingų socialinių grupių poreikius. Seimą ir draugai, darbas, gal­būt priklausymas kokiai nors organizacijai reikalauja laiko ir energijos. Tačiau visa tai sukuria draugystės, saugumo, palaikymo, priklausymo kažkam, artimumo pojūtį. Būtent dėl šių priežasčių žmonės siekia ryšio su kitais žmonėmis ir grupėmis. Žinoma, grupės poreikiai niekada neturi užgožti jūsiškių, ypač sveikatos.

Jei iš santykių ar veiklų, kurioms skiriate daug laiko, negaunate to, ko trokštate, jūsų kūnas ir protas praneša apie tai.

Pirmieji ženklai gali būti paprasti - nuovargis, odos iš­bėrimai ar sąnarių skausmas. Nedidelės pirmojo emocinio centro problemos - tai ankstyvi perspėjantys požymiai, leidžiantys suprasti, kad praradote kryptį. Jei ignoruosite savo kūno perspėjimus, galite susirgti sunkesnėmis ligo­mis - lėtinio nuovargio sindromu, fibromialgija, osteoar­tritu, reumatoidiniu artritu, Epšteino-Baro virusu, hepati­tu (A, B arba C), mononukleoze, Laimo liga, alergijomis, išbėrimais, psoriaze, kamuos sąnarių skausmas ir autoimu­ninės ligos (vilkligė). Visos šios ligos byloja, kad pirmajame emociniame centre nėra darnos.

Kūno dalis, kurioje pasireiškia liga, tarsi pasako, kas sukelia nesaugumo jausmą. Jei jaučiate per didelę atsako­mybę už šeimą, o jūsų poreikiai lieka paskutinėje vietoje, nesaugumo pojūtis virs kaulų liga. Jei jaučiatės bejėgiškai ir be jokios pagalbos - liga pasireikš jūsų kraujyje. Dėl vie­nišumo ir šeimos atstūmimo kils imuninės sistemos ligos. O jei nesugebate užmegzti ryšių su jus supančiais žmonė­mis - kamuos odos ligos. Vėliau išsamiau aptarsime kiek­vieną organų grupę. Tačiau iŠ pradžių įsiminkite: labai svarbu įsiklausyti į savo kūno signalus ir imtis veiksmų. Susitelkdami į tai, kodėl jūs nesijaučiate saugūs, galite pa­keisti mąstymo ir elgesio šablonus, skatinančius jūsų ligą.

Pirmojo emocinio centro teiginiai ir mokslas

Kuo yra svarbūs teiginiai? Jei esate tvirtai įsitikinę, kad negalite gauti arba nesate verti palaikymo, paramos, sau­gumo, vien tik medicina jūsų neišgydys. Jei sergate kraujo, imuninės sistemos, kaulų, sąnarių arba odos ligomis, grei­čiausiai jūsų galvoje kyla tokių minčių:

•         Nuo nieko nepriklausydama (-aš) negaliu išgyventi.

•         Nėra nė vieno žmogaus, kuris galėtų man padėti.

•         Aš jaučiuosi prislėgta (-aš), be vilties ir be pagalbos.

•         Aš esu nemylima (-aš) ir vieniša (-aš).

VISKAS YRA GERAI

Štai tokias nuostatas pasiekia teiginiai, padedantys keisti giliai įsišaknijusius įsitikinimus. Jei teiginiais keisite negatyvų mąstymą, abejones ir baimes, taikysite prieina­mas medicinos priemones, jūsų sveikata ir emocinis gyve­nimas visiškai pasikeis.

Jei pažvelgsite į teiginius, skirtus pirmojo emocinio centro organams, pamatysite, kad jie susiję su palaikymo, paramos, saugumo, struktūros, šeimos, judėjimo ir lanks­tumo stiprinimu. Jūsų kaulų sveikata atspindi jūsų gyveni­mo struktūrą, kaip jūs priimate ir panaudojate kitų jums siūlomą pagalbą. Jei jaučiate meilę ir palaikymą, jūsų nu­gara bus stipri ir lanksti. O jei manote, kad jums trūksta palaikymo ir saugumo, galite kentėti nuo osteoporozės ir kaulų lūžių.

Saugumo stoka nebūtinai kyla iš santykių su aplinki­niais. Ji gali kilti ir iš silpno ryšio su pačiu savimi. L. Hay teiginiuose sakoma, kad nesugebėjimas būti nepriklau­somu žmogumi siejamas su nusilpusiu imunitetu, neat­sparumu virusams, o tai gali pasireikšti tokiomis ligomis kaip Epšteino-Baro virusas ir mononukleozė. Ji tai vadina „vidinio palaikymo išsekimu". Jei pažvelgsite į biologinę savęs palaikymo pusę, pamatysite, kad imunitetas dažnai nusilpsta dėl problemų kaulų čiulpuose, kurie atsakingi už naujų kraujo kūnelių gamybą ir yra pagrindinė limfinės sistemos dalis.

Ką mokslas mums sako apie ryšį tarp proto ir kūno sveikatos, apie teiginių metodą?

Šeima, jausmas, kad kažkam priklausai, - labai svarbūs mūsų organizmo sveikatai. Socialinis bendravimas yra gy­vybiškai svarbus, jis reguliuoja mūsų organizmų sistemas. Jei gyvenate izoliuotai, nyksta metabolinių procesų regu­liatoriai, kurie būna gyvybingesni, kai jūs bendraujate su


 

MES ESAME ŠEIMA

grupe. Jūsų gyvenimas pamažu tampa chaosu, veikiančiu pirmojo emocinio centro sveikatą.

Tyrimai parodė, kad tarp žmonių, gyvenančių kartu, vyksta biologiniai mainai, kurie turi fizinių ir metabolinių pasekmių. Visi mūsų kūno ritmai, susiję su miegu, valgy­mu, sapnais, hormonais, imunitetu, kortizolio lygiu, širdies pulsu ir endokrininių liaukų veikla, yra valdomi šių meta­bolinių procesų (gyvybingumo) reguliatorių. Kai žmonės yra kartu, išgyvena bendrą situaciją, jų biologiniai ritmai suvienodėja ir tampa reguliarūs. Nuolat būdami arti vie­nas kito, šeimoje, valgome, miegame, kalbamės, žaidžia­me, dirbame, meldžiamės - taip sinchronizuojame savo biologinius laikrodžius. Štai vienu tyrimu buvo nustatyta, kad kiekvieno bombonešio B-52 įgulos nario streso hor­monų lygis, kol jie skrido kartu, buvo panašus.

Kai netenkate šio priklausymo teikiamų mainų, izo­liacija ir prasmingų santykių poreikis sukelia beviltišku­mo, bejėgiškumo ir vienišumo jausmus. Savo ruožtu šios emocijos gali sąlygoti fizinės sveikatos problemas. Galima teigti, kad prislėgto žmogaus imuninė sistema patiria už­degimą. Užsitęsusi neviltis, netektis gali virsti lėtine de­presija, kuri skatina imuninę sistemą išskirti uždegimines medžiagas: kortizolį, interleukiną l (IL-1), interleukiną 6 (IL-6) ir auglių nekrozės faktorių alfa (TNF-alfa). Tai gali sukelti sąnarių skausmą, galite jausti nuovargį tarsi perša­lus, didėja sąnarių, kraujo, kaulų uždegimo rizika, imuni­nės sistemos sutrikimai, taip pat ir osteoporozė.

Dar vienas pavyzdys, įrodantis, kad sveikatą veikia pri­klausymo jausmas, - vaikai, per anksti atskirti nuo savo tėvų arba augę su depresyviomis ar emociškai šaltomis motinomis. Šie žmonės yra linkę į depresiją ir imuninės sistemos sutrikimus. Išgyvenę ankstyvą ir skausmingą at- 

VISKAS YRA GERAI

skyrimą, jie negali įveikti vienišumo jausmo, todėl nesą­moningai atsiduria situacijose, kurios atkuria - emociškai ir biologiškai - jų pirminį apleistumo jausmą. Skurdus, nykus ir vienišas gyvenimas sukelia nepritekliaus pojūtį. Beviltiškumas, kurį jie patyrė savo gyvenime, sumažina at­sparumą vėžiui.

Saugumo pojūčio stoka taip pat gali pasireikšti po di­delio sukrėtimo: netekus mylimo šeimos nario, staigaus ir netikėto persikraustymo, kokio nors įvykio, po kurio jūs esate pasimetę - tarsi augalas, atskirtas nuo šaknų, skaus­mingai išplėštas iš namų ir išsiųstas į kitą šalį. Mokslas įro­do mums, kad tokiomis akimirkomis galime netekti savo biologinių „šaknų" - plaukų. Kai šeimoje vyrauja chaosas, padidėja rizika netekti plaukų (alopecija), jau nekalbant apie psoriazę ir kitas odos ligas.

Tad, kaip matote, tvirti išoriniai santykiai gyvybiškai svarbūs mūsų sveikatai. Mokslas įrodė, kad socialinė inte­gracija - platūs ryšiai ir parama - stiprina imuninę sistemą. Kuo labiau plėtojame gerus santykius, tuo daugiau gami­nasi kokybiškesnių baltųjų kraujo kūnelių, kurie padeda likti atspariems infekcijoms, apsaugo nuo įvairių pavojin­gų ligų: artrito, depresijos, tuberkuliozės. Socialinis ben­dravimas mažina vaistų kiekį ir spartina sveikimą po ligų.

Kiti tyrimai įrodė, kad tie, kurie draugauja su trimis ar mažiau žmonių, dažniau peršąla, greičiau suserga viru­sinėmis ligomis nei palaikantieji daugiau ryšių.Tie, kurie bendrauja su šešiais ar daugiau žmonių, serga mažiausiai, o susirgus simptomai būna švelnesni.

Jūs to nesitikėjote, ar taip? Manėte, kad kuo daugiau bendraujate, tuo daugiau bakterijų gaunate ir dėl to grei­čiau peršąlate. Tačiau mokslas apie bakterijas nepateikia aiškaus atsakymo, kodėl peršąlame ar susergame infekci-


 

MES ESAME ŠEIMA

nėmis ligomis. Galbūt taip yra todėl, kad žmonės, turintys mažiau draugų, labiau linkę sirgti, nes būdami vieni patiria daugiau streso, negauna palaikymo. Veikiamos streso, an­tinksčių liaukos išskiria norepinefriną ir slopina imuninę sistemą. Iš tiesų įrodyta, kad žmonės, turintys mažai drau­gų, serga dažniau nei rūkaliai ar kamuojami nutukimo. Uždarų ir vienišų žmonių organizmai išskiria daugiau kor­tikosteroidų, taip pat aptinkama imunodepresantų, skati­nančių polinkį į lėtinį nuovargį, fibromialgiją, reumatoi­dinį artritą, vilkligę, ŽIV, dažnus peršalimus, infekcijas ir osteoporozę.

Depresyvūs mąstymo modeliai pasižymi stipriu povei­kiu. Depresijos įtaka susirgti osteoporoze tolygi per mažam kalcio vartojimui arba rūkymui. Tad kitą kartą, kai per televiziją ar žurnale išvysite reklamą apie kaulus saugantį kalcį, pagalvokite ir apie gyvenimo būdo pokyčius, ir teigi­nius, kurie stiprina jūsų sveikatą.

Jei jūs nemieli kitiems žmonėms, esate socialiai baikš­tūs arba patiriate širdgėlą, skatinančią atsiriboti nuo žmo­nių, privalote labai stengtis keisti mąstymą, kuris laiko prikaustęs pačių susikurtame pasaulyje, arba jūsų kaulai, sąnariai, kraujas, oda ir imuninė sistema informuos, kad vienatvė nėra sveika. Pakaks mokslinių faktų ir medicini­nės informacijos, pažiūrėkime, ką galime iš tikrųjų padary­ti, kad gydytume save?

Kaulų ir sąnarių ligos

Žmonės, linkę sirgti artritu, osteoporoze, kamuojami kaulų lūžių, stuburo slankstelio išvaržos, nugaros skaus­mų, jaučia per didelę atsakomybe rūpindamiesi šeima ir draugais, visada kitų poreikiams teikia pirmenybę nei sa­viems. Jie taip rūpinasi kitais, kad apleidžia save. Jeigu jus


 

 

VISKAS YRA GERAI

kamuoja kaulų ir sąnarių problemos, paklausykite. Labai svarbu, kad suvoktumėte savo santykį su šeima ir drau­gais ir kodėl tas santykis suteikia jums nesaugumo jausmą. Jei norite visiškai pasveikti, jūs turite keisti tokį elgesį ir įsitikinimus.

Tiems, kurie serga pirmojo emocinio centro ligomis, yra vilties. Vartodami vaistus ir kartodami teigimus, jūs džiaugsitės stipriu, sveiku kūnu. Žinoma, gydytojas gali pa­teikti jums specifinių nurodymų, tačiau ilgalaikio sveika­tos pagerėjimo nepasieksite, kol neatsisakysite negatyvių minčių, atvedusių į ligą. Tinkamas bendras teiginys tiems, kurie serga kaulų ir sąnarių ligomis: „Aš su meile paleidžiu praeitį. Jie yra laisvi ir aš esu laisvas žmogus. Aš sau esu autoritetas. Aš myliu ir priimu save. Gyvenimas yra geras. Mano širdyje dabar viskas yra gerai."

Pirmojo emocinio centro sveikata - tai saugumo jaus­mo sukūrimas tiek šeimoje, tiek socialinėse grupėse. Jūsų kartojami teiginiai gali būti skirtingi, nelygu serganti kūno dalis (žr. lentelę, esančią 11 skyriuje). Jei patiriate visos nugaros negalavimus, taikykite bendro pobūdžio patari­mus. Jei skauda tam tikrą nugaros dalį, jūsų teiginiai turi būti konkretesni. Jei kenčiate nuo lėtinio apatinės nugaros dalies skausmo, greičiausiai turite finansinių baimių, o vir­šutinės nugaros dalies skausmai susiję su dideliu vienatvės pojūčiu, emocinės paramos stoka.

L. Hay į ligą žvelgia kaip į kažką, kas nėra vien tik fi­ziniai simptomai ar pakitimai, ir tai, žinoma, gydoma skir­tingais teiginiais. Artritas yra susijęs su kritikos patyrimu nepalaikančiose šeimose. Tad tiems, kurie gyvena nedar­niose šeimose, tinkamas teiginys būtų toks: „Aš esu meilė. Aš dabar pasirenku mylėti ir priimti save. Aš kitus matau su meile."


 

MES ESAME ŠEIMA

Kai jūs keisite savo mąstymą į sveikesnį, atkreipki­te dėmesį į išorę ir pažvelkite į pusiausvyrą tarp jūsų ir šeimos ar kitos socialinės grupės poreikių. Ar leidžiate kitiems žmonėms būti pranašesniems už jus? Ar geba­te pakovoti už save? Gal manote, kad šeimos nariams ir draugams duodate daugiau nei gaunate? Atsiminkite, kad jaustumėtės saugiai, turite išmokti apsaugoti ir palaikyti save, sugebėti priimti kitų žmonių teikiamą palaikymą. Visada atsiminkite, kad jūs esate ne vienintelis žmogus, į kurį kiti gali kreiptis pagalbos ar patarimo. Jei retkarčiais negalite pasakyti „ne", sunku atsitraukti, yra grupės, prie kurių galite prisijungti. Susisiekite su Al-Anono ar kito­mis grupėmis, kurios padės jums išmokti suderinti savus ir kitų poreikius.

Tad mylėkite ne tik savo šeimą, bet ir save. Rūpinkitės savo draugais, tačiau skirkite laiko ir sau, siekite pozity­vių pokyčių. Galvokite apie save kaip apie gerą draugą ir neneikite šio santykio. Mes visi kartais užmirštame savo pačių poreikius. Svarbiausia - atpažinti šį elgesį ir keistis, kol neatsirado rimtesnių sveikatos problemų.

Iš klinikinių duomenų: imuninės sistemos ligos gydy­mo pavyzdys

Andrėja, kuriai dabar 17 metų, nuo aštuonerių rū­pinosi penkiais savo jaunesniais broliais ir seserimis. Jos tėvai valkatavo, tad mergaitė prisiėmė atsakomybę ir sie­kė sukurti namuose kuo jaukesnę atmosferą. Tačiau jos brolių ir seserų komfortas Andrėjai daug kainavo. Ji pa­aukojo savo poreikius, saugumą ir laiką, ji niekada netu­rėjo galimybės džiaugtis vaikyste be rūpesčių ir puoselėti savo tapatybę.


 

43


 

VISKAS YRA GERAI

Per daug jauna susitvarkyti su mamos vaidmeniu, nuo mažens Andrėja turėjo daugybę sveikatos problemų, viena jų - stuburo iškrypimas, kuris buvo gydomas įtvaru. Kai šeimoje įtampa tapo nepakeliama, jai pradėjo skaudėti sąnarius ir nugarą. Kai jos tėvai mirė, nugaros ir sąnarių skausmas tapo kankinantis, o nosies ir skruostų srityje at­sirado drugelio formos bėrimas. Dėl visų šių ligų ji krei­pėsi į gydytoją, kuris jai diagnozavo sisteminę raudonąją vilkligę. Įspėjamuosius simptomus Andrėja jautė daugelį metų - jai skaudėjo nugarą ir sąnarius, tačiau mergina nekreipė į tai dėmesio, nes turėjo pasirūpinti augančiais broliais ir seserimis.

Pirmiausia Andrėj ai rekomendavome atlikti specifinį tyrimą, kad išaiškėtų, ar tai tikrai sisteminė raudonoji vil­kligė. Ji apsilankė pas savo gydytoją, kuris paskyrė anti-nuklearinių antikūnų tyrimą. Sergant vilklige organizmas pradeda gaminti ląsteles, kurios „puola" beveik kiekvieną kūno organą: švelnia forma - peršalimo, kaulų, sąnarių, odos arba skydliaukės ligos, o sunkesniais atvejais - plau­čių, inkstų ir smegenų ligos.

Tyrimo rezultatai buvo teigiami, nustatyta, kad skaus­mai tikrai kyla dėl vilkligės. Gydytojas paskyrė dar vieną tyrimą, kurio metu nustatomas bendras baltųjų ir raudo­nųjų kraujo kūnelių bei trombocitų skaičius - sergant vilk­lige jų kiekis sumažėja.

Kaip ir dauguma autoimuninių ligų, sisteminė raudo­noji vilkligė tai paūmėja, tai atslūgsta - būna laikotarpių, kai skauda sąnarius, išberia odą, sergama kvėpavimo takų ligomis, jaučiamas nuovargis ir kiti simptomai, juos kei­čia remisija. Mes pakoregavome Andrėjos gydymą taip, kad jos imuninė sistema pasiektų remisijos būseną, kai kontroliuojamos ląstelės, gaminančios audinius atakuo-


 

MES ESAME ŠEIMA

jančius antikūnus. Mūsų gydymo planas - jas nuraminti, „užmigdyti".

Siekėme sukurti gydymo strategiją, kuri būtų visa­pusiškai tinkama, tad įtraukėme galimus vaistus, mais­to papildus, taip pat ciguną - senovinius kinų pratimus (specifinės pozos, kvėpavimas, į gijimą sutelktas dėmesys). Kadangi Andrėjos būklė nebuvo pati blogiausia, ji galėjo sveikti tiek medituodama, tiek apsieidama be meditacijos.

Kai su vidaus ligų gydytoju aptarėme visus „už" ir „prieš", Andrėja pradėjo vartoti steroidą prednizoloną, kad sumažėtų imuninės sistemos uždegimas. Prednizolo­nas yra stiprus vaistas, turintis daug šalutinių poveikių -gali paveikti kaulų tankį, kūno svorį, kraujo spaudimą, odą, plaukus, cukraus lygį kraujyje, nuotaiką, miegą, akis ir virškinimo traktą. Nors Andrėjai nereikėjo tokio sti­praus gydymo, tačiau, simptomams pasunkėjus, jai būtų tekę vartoti imunodepresantus (metotreksatą, azatiopri-ną, cblorambucilą), kurie irgi pasižymi daugybe šalutinių poveikių.

Siekdami sumažinti jos vartojamų vaistų šalutinį po­veikį, pasiūlėme Andrėjai susitikti su akupunktūros ir vaistažolių specialistu. Taip pat rekomendavome vartoti maisto papildus su kalciu ir magniu, vitaminą D, multivi-taminus. Kad atsikurtų pažeistos kūno ląstelės, sustiprėtų imuninė sistema ir palengvėtų vilkligės simptomai, ji kas­dien gėrė nepakeičiamąsias riebiąsias omega-3 rūgštis ir vartojo taivaninių trisparnių (Tripterygium ivilfordii) šaknis ir stiebus. Kaip ir vaistai, vaistažolės irgi turi šalutinį po­veikį. Taivaninis trisparnis gali daryti įtaką hormonų lygio pokyčiams, sukelti amenorėją, nevaisingumą, tad jį vartoti galima tik prižiūrint gydytojams.

Andrėjos paprašėme atsisakyti kai kurių maisto pro­duktų, ypač mėlynžiedžių liucernų (Medicago sativa), nes


 

VISKAS YRA GERAI

jų daigai sustiprina vilkligės simptomus. Dar pasiūlėme jai bendradarbiauti su dietologu, kuris padėtų atsirinkti pro­duktus, bloginančius jos savijautą.

Galiausiai liko Andrėjos mąstymo šablonai ir elgesys, galėjęs paskatinti jos ligą. Sukūrėme teiginius, skirtus spe-cialiai vilkligei (Aš kalbu laisvai ir lengvai. Aš išreiškiu savo galią. Aš myliu ir priimu save. Aš esu laisva ir saugi), sveikiems kaulams (Savo pasaulyje aš pati sau esu autorite­tas. Aš pati sprendžiu už save. Aš jaučiuosi harmoningai), skoliozei (Aš paleidžiu visas baimes. Aš pasitikiu gyvenimo tėkme. Aš žinau, kad gyvenimas yra skirtas man. Aš sto­viu tiesi ir aukšta, jaučiu meilę), nugaros skausmams (Aš žinau, kad gyvenimas mane visada palaiko. Viskas, ko man reikia, bus parūpinta. Aš esu saugi), sąnarių skausmams (Aš lengvai prisitaikau prie pokyčių. Mano gyvenimui va­dovauja dieviškumas ir aš visada einu geriausia kryptimi), bėrimams (Aš su meile apginu save džiaugsmo ir ramybės kupinomis mintimis. Aš atleidžiu praeičiai ir pamirštu ją. Šiuo metu esu laisva. Aš jaučiuosi saugi būdama savimi).

Taip pat ji laikėsi anksčiau šiame skyriuje minėto pa­tarimo, kaip suderinti savo ir šeimos poreikius. Ji pradėjo lankyti Al-Anono grupes (alkoholizmu sergančių žmonių artimieji), ėmė rašyti dienoraštį, siekdama suprasti savo jausmus. Ji mokėsi išsakyti savo poreikius artimiausiems žmonėms. Laikui bėgant Andrėja vis geriau jautėsi fiziškai ir emociškai - ir mes žinojome, kad ji sugebės susitvarkyti su vilkligės metamais iššūkiais.

Kraujo ligos

Žmonės, sergantys anemija, kraujuojantys, turintys kraujosruvų ir kitų su krauju susijusių negalavimų, yra lin­kę jaustis tarsi būtų dugne - jie yra visiškai vieni, neturi nei


 

MES ESAME ŠEIMA

šeimos, nei draugų palaikymo. Jie jaučiasi labai nesaugiai, niekuo nepasitiki, o jų gyvenimas atrodo lyg nesibaigiantis chaosas. Jei šis apibūdinimas tinka jums, jūsų sveikata pri­klauso nuo sugebėjimo ištraukti save iš šios beviltiškumo duobės, sukurti savo gyvenime tvarką ir pusiausvyrą.

Kraujo ligų yra labai daug - nuo anemijos iki staigios leukemijos. Kai kurios jų nesudėtingos, lengvai gydomos, nesukelia sunkių simptomų ir grėsmės gyvybei. Tačiau pjautuvinė anemija, ūminė anemija ar tam tikros limfo­mos yra sunkios, lėtinės ligos, pavojingos gyvybei.

Apibūdinti kraujo ligų kilmę gali būti painu, nes dau­gelis jų siejamos su nedarniu pirmuoju arba ketvirtuoju emociniais centrais. Emocinio palaikymo stoka, ketvirtojo emocinio centro problema, veikia organus, kurie atsakingi už kraujotaką - širdį, arterijas, venas, tad problema gali būti su ketvirtajam emociniam centrui priskiriamu organu, o ne pačiu krauju. Jeigu jus kamuoja aukštas kraujospūdis ar užsikimšusios arterijos, skaitykite 7 skyrių. Šios dalies tikslas - padėti keisti negatyvų mąstymą ir elgesį, susijusį su kraujo problemomis pirmajame emociniame centre.

Siame kelyje pirmas žingsnis - atpažinti jūsų kūno siunčiamas žinutes, su liga susijusias emocijas ir sveikti kartojant teiginius. Džiaugsmo stoka ir gyvenimo baimė sukelia anemiją, prie kurios dar prisideda įsitikinimas, kad jūs nesate tikrai gera (-aš). Tad liūdesio ir nesaugu­mo jausmui įveikti kartokite teiginį: „Jaučiuosi saugi (-us) patirdama (-aš) džiaugsmą kiekvienoje savo gyvenimo sri­tyje. Aš myliu gyvenimą." Kraujosruvos reiškia, kad jums sunku savo gyvenime įveikti nedideles kliūtis, mėgstate save bausti, o ne sau atleisti. Priminkite sau, kad jūs esa­te verta (-aš) atlaidumo ir meilės: „Aš myliu ir puoselė­ju save. Aš esu švelni (-us) ir maloni (-us) sau. Jaučiuosi


 

 

47