Stebuklas.mobi

Pagrindinis stebuklas – tai charakterio ir pasaulėžiūros pakeitimas

 

Svetainė pritaikyta mobilių įrenginių formatui.                                                                                                                         | Pagrindinis puslapis | Turinys |   Facebook |

 

50 dalis. Mano pagrindinių taisyklių savadas

Savo slaptoje minčių dirbtuvėje galite susikurti puikią svei­katą, sėkmę ir laimę

Įgyvendinkite norus, remdamiesi užtikrintais proto dėsniais, nevadinki Visatos dėnis, mors Visatos ir proto sėsniai yra tie patys

 

Tokius pamąstymus turėtų lydėti džiaugsmo ir ramybės jausmas, sukeltas išankstinio žinojimo, kad troškimas tikrai bus išpildytas. Teisingo meldimosi menas ir mokslas tvirtai remiasi žinojimu ir visišku pasitikėjimu, kad sąmoningais ju­desiais bus išgautas aiškus atsakymas iš pasąmonės, kuri pa­sižymi beribe išmintimi ir beribe galia. Jeigu vadovausitės šia metodika, jūsų maldos bus išklausytos.

Neviltis apima tada, kai neišsipildo troškimai. Jeigu jūs pa­tys darysite kliūtis, delsite ir sunkinsite padėtį, pasąmonė sureaguos atitinkamai. Taip jūs atsistosite skersai kelio savo pačių gerovei.

Kaip pasiekti norimų rezultatų

Mintyse gimęs veiksmas ir po to sekęs atoveiksmis - tai jūsų pasąmonės atsakas. Jeigu mąstysite išmintingai, jūsų sprendimai taip pat bus išmintingi.

IŠKLAUSOMOS NE VISOS MALDOS. Visi tai žino. Skeptikų įsitikinimu, tai yra akivaizdus įrodymas, kad maldos neveikia. Jie praleidžia pro pirštus tai, kad norint, jog mal­dos būtų veiksmingos, reikia mokėti efektyviai melstis, aiškiai suvokiant mokslinius maldos pagrindus. Tik tada paaiškėja, kodėl kai kurios maldos nenueina Dievui į ausį ir kaip galima įvaldyti praktinius efektyvaus meldimosi metodus.

O kas, jeigu pajaustumėte, kad jūsų maldos neduoda tokio atsakymo, kokio norėtumėte? Kas tada? Turite suprasti, ko­kios yra pagrindinės jus ištikusios nesėkmės priežastys. Štai jos: per mažai pasitikėjimo ir per daug pastangų. Daugelis žmonių melsdamiesi užblokuoja kelius atsakymui, stokodami elementaraus supratimo apie pasąmonės veiklą. Kai žinosite, kaip funkcionuoja jūsų protas, įgysite daugiau pasitikėjimo.

Niekada nepamirškite: vos tik pasąmonė priima idėją, ji nedelsdama pradeda ją vykdyti. Ji pasitelkia visus neaprė-piamus išteklius, kad pabaigtų pradėtą darbą. Ji mobilizuoja visus vidinius psichikos ir dvasios dėsnius. Ši taisyklė galioja geroms idėjoms, bet ji lygiai taip pat galioja ir blogoms min­tims. Vadinasi, jeigu įkvėpsite pasąmonę blogiems darbams, ji pridarys bėdos, užtrauks nesėkmes ir sukels sumaištį. Kai naudositės ja konstruktyviai, ji parodys kelią, išlaisvins jus ir grąžins dvasios ramybę.

Teisingas atsakymas neišvengiamas, jeigu mąstote pozi­tyviai, konstruktyviai ir nuoširdžiai. Iš to galime daryti aki­vaizdžią išvadą, kad, norėdami įveikti nesėkmę, turite atlikti vieną vienintelį dalyką: priversti pasąmonę priimti jūsų mintį ar prašymą. Negaišdami pajauskite, kaip noras išsipildo tikro­vėje, o likusį darbą palikite savo protui. Su tikėjimu bei pasi­tikėjimu apgalvokite, ko norite, ir pasąmonė, perėmusi jūsų mintį, atsiųs atsakymą.

Kiekvieną kartą, kai per smarkiai versite savo pasąmonę ką nors jums nudirbti, nieko neišeis - ne tik nepriartėsite prie savo tikslo, bet dar labiau nuo jo nutolsite. Pasąmonė nerea­guoja į psichinę prievartą. Ji atsiliepia tiktai į tikėjimą arba į tai, kam pritaria sąmonė.

Nesėkmes galite išprovokuoti mintyse regzdami tokius tei­ginius:

•    Reikalai vis prastėja.

\     •   Niekada nesulauksiu atsakymo.

      Nematau jokios išeities.

      Tai beviltiška.

      Nežinau, ką man daryti.

Galutinai susipainiojau

Nenusimink dabar mano kambaryje esantis popierių chapsas yra  naujų neuronų tinklų formavimo laboratorija.

dėkoju, Tėve

Dėkoju Tau, Tėve, už suteiktus turtus

 išmokiau ją Bodueno technikos. Paraginau mintimis glaustai išdėstyti, ko jai reikia, sutraukti viską į trumpą sakinį iš kelių žodžių, kuriuos būtų nesunku atsiminti. Ji suformulavo tokią frazę: „Viską išspręs Dievas." Šiais žodžiais ji norėjo pasakyti, kad begalinis intelektas, veikdamas pagal pasąmonės dėsnius, darniai viską už­aigs remdamasis harmonijos principu.

 

Muzikos instrumentai buvo Dievo buvo dIEVO PARTIRTIS dIEVO PATYRIMO TURTAI. Kai mintys apie nepritekliu, skurdą ir vargą vėl imdavo suktis galvoje, ji kartodavo "Dėkoju Tau, Tėve, už suteiktus turtus žEMĖJE"

 

Neseniai jauna mama man papasakojo, kaip jai sekėsi tai­kyti šį metodą. Ji tarė: „Aš neturėjau darbo ir pinigų, auginau tris vaikus, kuriuos reikėjo maitinti ir rengti. Nežinojau, į ką kreiptis. Tada išgirdau, kaip jūs aiškinate, kad melsdamiesi turėtume dėkoti netgi prieš tai, kai sulaukiame atsako. Tarsi kas būtų apšvietęs mano protą. Žinojau, kad turiu pabandyti."

Kiekvieną vakarą ir rytą maždaug tris savaites ši moteris kartodavo žodžius: „Dėkoju Tau, Tėve, už suteiktus turtus." Ji darydavo tai atsipalaidavusi, nusiraminusi. Kartodavo frazę tol, kol dėkingumo jausmas ar nuotaika užvaldydavo jos protą. Jaunoji mama įsivaizduodavo, kad kreipiasi į neribotą vidinę galią ar intelektą. Aišku, ji žinojo, kad negali tiesiogi­ne prasme pamatyti kuriančio intelekto ar begalinio proto. Ji žvelgė savo dvasios akimis, įsisąmonindama, kad mintyse susikurti gerovės vaizdiniai turi ryšį su pinigais, padėtimi ir maistu, kurio jai reikėjo. Moters mintys ir jausmai buvo me­džiaga gerovei, nevaržomai jokių praeities sąlygų.

Be perstojo kartojant „dėkoju, Tėve", moters protas ir širdis pasiekė reikiamą imlumo lygį.

 

Kai mintys apie nepritekliu, skurdą ir vargą vėl imdavo suktis galvoje, ji kartodavo „dėkoju, Tėve" taip dažnai, kaip reikėjo.

Ji žinojo - jeigu jaus dėkingumą, protą užvaldys mintis apie gerovę, nebus blogų minčių. Būtent taip ir atsitiko.

 

 


Ignoruokite dramas. Išmokite džiaugtis tuo kas vyksta. Nustokite ginčytis su gyvenimu. Pamirškite, kaip jūsų požiūriu turi klostytis reikalai. Paprasčiausiai priimkite gyvenimą tokį, koks jis yra. Jūs pats pasirenkate savo reakciją į vykstančius įvykius ir jiems suteikiate reikšmę. 12 svarbiausių žodžių jūsų gyvenime: Įvykiai jūsų gyvenime neturi jokios kitos reikšmės, išskyrus, tą reikšmę, kurią jūs jiems priskirsite.  Kokia reikšmę suteikiate vykstančiams įvykiams, tokį gyvenimą kuriate. Pakeisite suteiktą įvykiams reikšmę, pakeisite siunčamus signalus į kvantinį lauką, pakeisite gyvenimą.


12 svarbiausių žodžių jūsų gyvenime: "Įvykiai jūsų gyvenime neturi jokios reikšmės, išskyrus, tą reikšmę, kurią jiems priskirsite jūs". Jūs pats pasirenkate savo reakciją ir vertinimus į vykstančius įvykius. Kokia reakcija, toks ir jūsų gyvenimas. Kokia reakcija, tokias proto bangas siunčiate į kvantinį lauką. Pakeisite reakcijas, požiųrį, vibracijas, pakeisite likimą.


Išanalizuokite, ką jūs jaučiate, ką galvojate šią akimirką? Iš to  galima suprasti, ar jūsų minčių vibracijos atitinkamai rezonuoja su jūsų ketinimų  "išgyti" ir "turėti" vibracijoms". Jeigu jūs norite išgyti,  bet situacija kurioje dabar esate yra apverktina, sunku bus ilgai išsaugoti  teigiamas mintis.Mes susifokusavęs į tai, kas atitolina jus nuo siekiamo rezultato. Visada grįšite prie liūdnų minčių, prie kurių vibracijų, priekurių esate įpratęs, nes jas generuoja seni neuronų tinklai. Turite stengtis bet kuria kaina pasiekti labiausiai jus džiuginančias mintis, iš visų, kurias dabartinėmis sąlygomis galite pasiekti. Ir kartojant jas, stentis padaryti jas dominuojančiomis. Pakeisi neuronų tinklus, reiškia pakeiskite mūsų proto skleidžiamas vibracijas. Naujos vibracijos padės jums kvantiniame lauke artėti prie "išgijimo" ir jūsų ketinimo "turėti" išsipildymo.


Kuo labiau stengiatės, ką bijoti ką nors prarasti, tuo labiau stumiate tai nuo savęs. Tokios mintys, sukelia baimę, kad nepasieksite ko norite. Jei jų neatsikratysite, atsitiks tai, ko labiausiai bijote.