Stebuklas.mobi

 

 

Svetainė pritaikyta mobilių įrenginių formatui.                                                                                                                         | Pagrindinis puslapis | Turinys |  Forumas |

 


Įvadas

 Kaip visa tai veikia?

       Trumpai aprašysiu Kaip vyksta visas kūrybos procesas. Sąmonė generuoja mintis  ir siunčia jas į pasąmonę. Pasąmonė neskiria vaizduotės fantazijos. Tokia pasamones savybė yra naudinga mums nes jos paskirtis vykdyti sąmonės nurodymus . Jei neturi būti jokio skirtumo Ar tu milijonierius Ar tiktai jautiesi Kaip milijonierius. Abi vibracija ji priima vienodai. Tai yra reikalinga kad vyktu kūrybos procesas ir formuotųsi milijonieriaus paveikslo neuronu  tinklas, kuris

 

Pasąmonės energetinis tinklas yra labai panašus į Visatos energetinį tinklą. Norėdami ką nors sukurti pirmoji eilėje mes turime duoti aiškia minčių schema su kurioje galėtų dirbti. Kiekvieną dieną mes Dirbame su šita schema mąstome apie ją rytoj kiu būdu šios schemos piešiniai mes sukūriame savo pasąmonėje. Kada pasąmonėje sukurtas schemos piešinys yra baigtas ir pripildytas reikiamos energijos, pasamone perduoda šį piešinio schema visatoss informaciniam laukui. Visatos informacinis laukas veikia taip pat kaip ir pasąmonės informacinis laukas. Jos abi jo savi veikia vienodai. abi Priima nurodymus ir komandas ateinančius iš išorės. Pasąmonė gala nurodymus iš sąmonės o visata gauna nurodymus iš pasąmonės. Gavęs instrukcijas Visatos informacinio lauko tinklas skleidžia jos po visą sistemą atitinkamu vibracijų pavidalu. Tuo signalus sugauna sugauna milijardai taškų Kurie  vidi yra sujungti  tinklo siūlais. Reaguoja ne visi taškai. Reguoja tik tie taskai kurių kurių vibracijos sutampa su mūsų noro piešiniai vibracijomis . Visata pradeda realizuoti mūsų norouprojektą ir tada mūsų gyvenime atsiranda reikalingi žmonės, reikalingos galimybės, sėkmingi įvykiai įvykiai ir dideli pinigai.

 

Kaip bus suformuotas bus perduotas išoriniai visatai- išoriniam kompiuteriui vykdyti suprojektuota programa.

 

 Visatos informacinis laukas yra panašus į energetinia tinkla . Kvantinė energija yra šiame tinkle . Todėl Visatos informacinis laukas yra sudarytas iš kvantinės energijos. Visa realybė susikūrė iš kvantinio lauko ir mes visi su juo susiję. Todėl galime kontaktuoti su šios sistemos kiekvienu elementų. Mes galime gauti prieigą prie visko kas yra šioje sistemoje ir panaudoti tai sukuriant norimus tikslus. Daryti mums tai leidžia sąmonė, pasąmonės kvantinio laukao ir Visatos kvantinio lauko vieninga sandara. Tai naujas požiūris į vykstančius procesus visatoje ir į mus pačius.

 

Žmogus yra dviejų pasauliu fizinio ir ir Dvasinio susikirtimo taškas. Žmogus gali bendrauti su visata todėl kad žmoguje yra visos Visatos sudėtines visos jos savybės ir jėgos. Yra todėl kad žmogus yra mikro visata kuri yra mikrovisatos holografija. Visaya yra žmoguje ir todėl pasiduoda veikiama jo kūrybinės pastangoms kaip mikrokosmosas.

 

 

ir formuoja tai i ka ji nukreipima.

 

Mūsų atveju ji nukreipiama į tą paveikslą kuri nusiuntė i visatos lauką mūsų pasąmonė.

 

Jeigu sąmonėje mes pastoviai kartojame viena ir ta pačia vieną mintį kuri yra susijusi su mūsų tikslu, tai pasąmonė ją tiki ir joje susiformuoja neuronų tinklas. Reikia tam tikrą laiką paskirti kartojimui per kurį neuronuTinklas pasąmonėje pilnai suformuojamas. Kada kada norimas vaizdas pasąmonėje sukurtas kaii pasąmonė yra įtikinta jūsų ketinimo tvirtumu, pasąmonė perduoda šį neurono tinklo vaizda į Visatos informacini lauka . Visatoje vaizdo vibracijos situacijose realybe žemiškame gyvenime. Kokiu būdu pasąmonė perduoda vaizda visatos informaciniui laukui.? Mūsų pasąmonė yra sumažintas visatos holografinis vaizdas. Tai yra  viduje yra vidinė visata- dar vadinama mikrokosmosu. O išorinė visata yra vadinama makrokosmosu, kuris ir sudaro visatas informacinį lauką.

Kadangi abi vidinė ir išorinė yra tos pačios prigimties todėl suformuoto neuronu tinklo vaizdo pardavimas iiš pasąmonės mikrokosmoso i visatos makrokosma yra natūralus dalykas. Tarpusavyje jos yra suderintas ir skirtas apsikeisti šią informaciją.

 

 

Vaizdžiai galima paaiškinti kad žmogaus pasąmonėje yra vidinis kompiuteris, o visatoje yra pagrindinis kompiuteris- serveris, per kurį visi žmonės yra susijungia į vieną tinkla.

 

 

Kadangi mūsų pasąmonr blokuojs samones

dėl žemiškos veiklu ir rūpesčių, todėl reikia mokytis atkurti pas ryšį su su pasąmone jos ryšys su išorinės Visatos informaciniu lauku t.y pagrindiniu kompiuteriu. Tai galima pasiekti naudojant meditacija ir išmokstant pasiekti Alfa būseną.

 

paąmonės potenciala galima panaudoti pasiekusYpatinga būsena. mes galime pasiekti savo pasąmonės vidini informacini  lauką. Per pasamones lauką galime ieiti į visatos išorini informacini lauką. Pasiekia visatos informacinį lauką mes pereiname į tą realybę kur įmanomi stebuklai kuriame prasideda tas pasakų pasaulis. Išorinės Visatos informacinis laukas yra kvantinės energijos laukas . Jis js formuojamas iš mūsų vidinės Visatos informacinio lauko perduodant pasąmonės suformuota paveiksla. Tas paveikslas tai neuronu sukurtas tinklas kuris perduotas išorinės Visatos visatos didžiajam tinklui , atitinkamuose taškuose pradeda rezonansą pagalbą generuoti sukurti vaizdą paveikslą. Po tam tikro laiko  kaip paveikslas yra pripildytas pakankamai energijos kiekiu realizuojamas žemiškumo pasaulyje. Laiko buferis yra reikalingas kad paveiksl o forma pripildyti reikiamo jam energijos kiekiu pakankamu situacijai realizuoti žemėje.

 

Paaiškinsiu Kodėl Yra sukurtas toks kūrybos procesas. Išorinės Visatos energiją stengiasi per mintį įgauti žemiška forma formą, kas galėtu materializuotis žemeje. Tokiu būdu mintis pagal savo paskirtį stengiuosi rasti savo išraiškos priemonę. Visatoje esanti energija yra didžiojo kūrėjo sukurti mūsų galimybių projektai. Mintys stengiasii įgauti formą per mūsų individualybe nes tam tikras situacijas galime suku kaip unikalus dievo kūriniai. Kiti žmonės šių Situacijų realizuoti realizuoti negali. Čia ir pasireiškia mūsų unikalumas.  taigi visatos  energija stengiasi per mintis stengiasi pasireikšti išoriniame žemės pasaulyje per mūsų pas mus. Mes praktiškai įgyvendiname kurejo projektus zemeje id mumd skirto vidatos musu galimybiu stakciaus. yokia musu midija- įgyvendinti kūrėjo projektus kuriuos Mes atsinešame į šį pasaulį savo galimybiu stalčiuje. Kam to reikia kūrėjui? Kūrėjas gal suprojektuoti visas galimybes. Bet praktiškai realizuoti žemės fiziniame grubios materijos pasaulyje tiktai mes per savo praktinius veiksmus.

 

Kadangi situacijų mūsų galimybių stalčiiuje yra daug tai kiekviena galimybė stengiasi per mūsų mintis mintis praktiškai realizuotis žemėje. Bet tos mintys Kaip laužo žiežirbos suspindi ir užgesta. Mūsų metodikos uždavinys atsirinkti tas Svarbiausias mintis ir jas kartoti kad juos sukurtų ta situacija kuri mums dabar yra geriausia ir aktualiausia problema isspręsti bei norimiems tikslams pasiekti.

Tai kartoti kartoti ir dar kartą kartoti mūsų afirmacijos mintis. Pailiustruoti O kodėl taip Svarbu yra kartojimas . Jeigu  didinamuoju stiklu linze jūs vedziuosite  saulės spinduli popieriaus lapu , tai liepsnos jūs neikursite. Norint įkurti liepsna reikia į didinamojo stiklo linze reikia Laikyti atitinkamo atstumu ir laikyti nukreipus į vieną tašką kad koncentruoti saulės spinduliai užtektų liepsna.

 

 

Kai išmoksta pasakų pasaulis tai kitas smegenų aktyvumo būdas kitas veiklos modelis metodas

 

Šioje knygoje yra  praktinės žinios kaip išpildyti visus norus. Šias  žinias sudaro senovės magu sukurta realybės valdymao metodika paremta šiuolaikinio Mokslo pažangiausiais pasiekimais.

 

. per kelias sugebėsi panaudotii kvantinės fizikos dėsnius  savo noru išpildymui.

 

-------------------

Dabar tai kurybos procesa paaiškinau pereiname prie praktinės metodikos

   

 

 


 Forumas   - vieta, kur galite pasidalinti savo pasiekimais su bendraminčiais, užduoti jums rūpimus klausimus.

 Kontaktinė informacija   Algirdas Svaravičius;  tel. 8 686 88305;  el. paštas algirdas.svaravicius@yahoo.com