Stebuklas.mobi

Pagrindinis stebuklas – tai charakterio ir pasaulėžiūros pasikeitimas

 

Svetainė pritaikyta mobilių įrenginių formatui                                                                                                                      | Pagrindinis puslapis | Turinys |  Facebook |

 


Subalansuotų sielos rodiklių sistema

Visais laikais žmonės stengėsi išsiaiškinti kaip sukurti laimingą gyvenimą. Egzistuoja kitokos taisyklės, kaip sukurti tai, ką norite turėti.

Mūsų protą sudaro 2 dalys: fizinis lygmuo- sąmonė ir dvasinis lygmuo - pasąmonė. Kasdienybėje mes naudojame sąmonės suteikiamų mums 10 % galimybių. Pasamonėje esanti 90 % mūsu proto galimybių yra beveik nenaudojama. Bet būtent išmokus pasitelkti tuos 90 %, galėsime susikurti visa tai, ką norime. Klausimas, į kurį mums teks atsakyti: kokiu būdu išmokti panaudoti šitą mumyse esantį galimybių potencialą. Tai apie ką mes kalbame, mokslas vadina kvantine psichologija, kvantine fizika. Bet pavadinimas neturi esmonės reikšmės. Kaip kam patinka, tas tegul taip vadina šituos dėsnius

Kaip elgtis, jei ištiko krizė? Kaip elgtis, jei likimas išstūmė iš komforto zonos ir įvarė į kampą? Kaip nepasiduoti sąstingiui, panikai, depresijai? Įgyvendinkite norus, remdamiesi mumyse egzistuojančiais proto dėsniais.

Ženkite į stebuklą. Jei jums nepatinka kažkas, tai ką šiol sukūrėte savo gyvenime, galite sukurti naują realybę kitoje didingiausioje savo „Kas aš esu“ versijoje. Viskas yra nuostabu, nes stebuklas yra mūsų prigimtis ir mūsų natūrali būties būsena. 

Tokiu būdu jūs paskleisite stebuklą visame pasaulyje ir pasieksite tikslą, dėl kurio atėjote į šį gyvenimą. Nuostabaus malonumo džiaugsmas pažadina jūsų vaizduotę. Padeda priimti visa tai, ką pritraukėte į save, pasitelkdamas traukos energiją. Ir leidžia sukurti naujo gyvenimo patirtį.

Tik turtingiausia vaizduotė gali sukurti stebuklą. Kai naudojateVisatos dėsnius: Traukos dėsnį, Išminties dėsnį ir Stebuklo džiaugsmo dėsnį, sukuriate tai, ko norite.

Kai suprasite to, kas vyksta aplink tikrą prasmę, gyvenimas tampa tikrai nepaprastu nuotykiu. Jei jums nepatinka kažkas, tai ką šiol sukūrėte savo gyvenime, galite sukurti naują realybę kitoje didingiausioje savo „Kas Aš esu“ versijoje.

Jeigu norite išspręsti finansines problemas ir tapti turtingu...

Kas yra kvantinis, arba vieningasis, laukas? Tai pats save valdantis protas, kurį sudaro energija ir kuris palaiko visos visatos tvarką.

Egzistuoja aukštesnysis protas, kuris sukūrė vieningo lauko energiją, suteikė jai materialią formą ir sukūrė visus gamtos dėsnius. Kitas to proto pavadinimas yra kvantinis laukas. Taigi kvantinis laukas tuštuma yra tik ta prasme, kad ten nėra apčiuopiamos materijos. Kvantinis laukas pripildytas virpesių, sudarytas iš begalinės energijos ir informacijos. Virpesių dažniai tokie aukšti, kad mūsų jutimo organai jų nefiksuoja. Bet galime prisijungti per pasąmonę, mūsų minčių pagalba. Kvantinis galimybių laukas sudarytas iš kvantų. Kvantas (įš lot. quantum –kiek) – pati mažiausia galimybių lauko energijos „porcija“, kurią minčių pagalba, mes galime paversti materialia dalele. Kai mums pavyksta per pasąmonę prisijungti prie kvantinio lauko, mes galime palaipsniui materializuoti kvantus į daleles, ir iš jų lipdyti norimą savo realybę. Ką mes galime sukurti panirę į šitą galimybių lauką? Tai priklauso tik nuo mūsų, nes kvantiniame lauke egzistuoja visos mūsų vaizduotei prieinamos galimybės.

Tą padarome medituodami. Suvokiate, kad esate susiję su visa kuo, kas egzistuoja visatoje, tada pasirenkate, ką norite materializuoti trimačiame pasaulyje. Taip elgiasi mokslininkai, kurie stebi subatominį pasaulį. Kai dėmesį jie sutelkia į nematerialias bangas, šios virsta materialiomis dalelėmis. Tai yra kvantinis įvykis.

Jeigu jūsų ketinimas ir jį lydinčios aukštosios emocijos būna pakankamai stiprūs, jų poveikis išlieka ir tada, kai baigiate medituoti.  aučiatės taip, lyg jūsų troškimas jau būtų materializuotas, jūsų būsenat tokia, lyg į jūsų maldas jau būtų atsakyta. Jūs artimai susisiejate su savo nauja ateitimi ir tvirtai tikite, kad ji apsireikš kokiu nors jums kol kas nežinomu būdu. Mat jei žinotumėte, kaip tai atsitiks, jūs artėtumėte į nuspėjamą ateitį, kuri būna tokia pati kaip ir praeitis. Jeigu meditacija buvo sėkminga, net ir baigę medituoti liekate labiau susiję su energija, o ne su materija.

Tačiau baigę medituoti turite būti budrūs, nes jei imsite nerimauti dėl ateities, jei imsite įtemptai mąstyti, kada materializuosis jūsų ketinimas ir kokiu būdu tai įvyks, jūs grįšite į senas vėžes ir vėl remdamiesi praeitimi pradėsite spėlioti, kokia bus ateitis. Jus vėl užplūsta senos žemosios emocijos bei senos mintys ir jūs vėl įstringate žinomybės sferoje. Kai mintimis grįžtate į praeitį, netenkate ryšio su ateitimi, kokią norite susikurti.

Stenkitės išsaugoti sąlytį su beribiu kvantiniu potencialu ne tik per meditaciją, bet ir kasdienėse gyvenimo situacijose, pavyzdžiui, laukdami savo eilės banke, įstrigę transporto spūstyje, sukdamiesi virtuvėje ar išėję pasivaikščioti. Būsite susilietę su kvantiniu lauku atmerktomis akimis taip pat kaip ir per meditaciją, kai jūsų akys užmerktos.

Jeigu tokių sąlyčio akimirkų jūsų gyvenime bus daug, jūs pamažu perderinsite kūno biologiją, kad ši atspindėtų ne jūsų iš praeities kilusią dabartį, bet dabartį, kuri bus susijusi su jūsų nauja ateitimi. Pasikeis jūsų smegenų neurologinė būsena: pirmiau smegenys saugojo praeities įspaudus, o dabar jose ims formuotis neurologinis žemėlapis, padėsiantis pasiekti trokštamą ateitį. Jūsų genai ims gauti naujus signalus, kuriuos jiems siųs aukštosios emocijos. Nuolat reaguodami į šiuos signalus, genai sukurs jūsų kūną tokį o sąskaitą banke tokią, kokią ketinate turėti.

Todėl man teko priimti du sprendimus. Pirma, kiekvieną dieną sąmoningai sutelksiu visą savo dėmesį į manyje egzistuojantį aukštesnįjį pasąmonės protą ir pateiksiu jam veiksmų planą, problemų sprendimo pavyzdį, viziją, duosiu konkrečius nurodymus, o tada atsiduosiu šiam neribotą galią turinčiam protui ir patikėsiu jam savo problemų sprendimą. Antra, sąmoningai stebėsiu savo mintis ir neleisiu įsitvirtinti nė vienai neigiamai minčiai dėl praeities arba ateities, kurios nenorėčiau patirti tikrovėje. Atrodo viskas labai paprasta, bet tai pasirodo pats sunkiausias darbas kurį teko atlikti.

Jei jauti dvasinį diskomfortą, bet nežinai ko nori, reiškia pasąmonėje yra nerealizuota gyvenimo užduotis, misija, savo unikalų pašaukimą. Pasąmonė siunčia signalą, kad ieškotum atsakymo. Šiuo atveju, kaip rasti atsakymą KO NORIU, galėsiu papasakoti vėliau. Parašykite, jei įdomu. Kai ilgai žmogus nerado arba neieškojo atsakymo į pasąmonės kvietimą, o gyveno orientuodamasis, lygindamas savo gyvenimą su kaimynų gyvenimais, tada ateina kitas signalas - krizė. Tai finansinės problemos, ligos, nelaimės. Tada jau žmogus tiksliai žino, kad nori pinigų ir sveikatos. Jei žmogus jų siekia įprastais materialaus gyvenimo principais, tais pačiai kaip iki krizė - pamoka neišmokta. Ateina mirtis. Jeigu žmogus žmogus bando spręsti krizę naudodamas dvasinio kelio principus, jis realizuoja savo unikalią dvasinę užduotį, dėl ko atėjo šitą gyvenimą. Kiekvienas žmogus toks unikalus, kad milijonas metų iki jo nei po jo nebus tokio pačio. Kodėl taip yra? Visuotiniam protui reikalingas jūsų likimo praktinis įgyvendinimas žemėje, nes niekur kitur tokio patyrimo fizinėje materijoje Visuotinis protas negali praktiškai realizuoti. Šis unikalus jūsų gyvenimo tikslo PRAKTINIS realizavimas verčia Visuotinį protą progresuoti. Jūs toks unikalus todėl, kad tokio pačio patyrimo Visuotiniam protui antro tokio nereikia. O PRAKTINIS jūsų nugyventas patyrimas svarbus tuo, kad jis praktinis, nes teorinis jo projektas yra nubraižytas mūsų kontrakte, kurį gaunamame iki gimimo. Kitaip sakant suprojektuotas teoriniame mūsų likime. Nei vienas žmogus negimsta, neturėdamas dvasinio kontrakto. Žemėje žmonės atsitiktinai, tik lytinio akto pagalba. Už to slypi dvasiniai dėsniai. Žemė skirta tiems dėsniams realizuoti. Todėl Visuotinis protas žino, kodėl mus siunčia į Žemę. Bet mes gimę, tai turime pamiršti. Tokios žaidimo taisyklės. Gyventi reikia mokėti tiek sociume, orientuojantis į kaimynus, tiek savo dvasiniame gyvenime, realizuojant unikalią savo gyvenimo užduotį, misiją. Tai užtikrina balansą tarp fizinio ir dvasinio, taip žmogus išgyvena harmoniją.

Kitokos taisyklės, kaip sukurti tai, ką norite turėti

Mokslo įrodyta, kad egzistuoja visuotinis kvantinis galimybių laukas. Įrodyta, kad jame mūsų mintijamos mintys gali kurti norimus dalykus. Naujausi tyrimai palaiko idėją, kad turime įgimtą gebėjimą vien mintimis pakeisti įvykius, tam tikrą laiką elgdamiesi taip, tarsi mūsų ketinimas jau būtų įvykęs.  Su kvantiniu lauku mes sąveikaujame per pasąmonę. Pasąmonė neskiria realiai vykstančio įvykio nuo mūsų įsivaizduojamo. Su laiku mintis pasąmonei gali tapti tikresnė už fizinę tikrovę, todėl tai leidžia mums kurti tai ką norime. Jei reikiamą laiką mąstysime apie ką nors naują savo gyvenime, užmiršdami visa kita, ateis laikas, kai nauja mintis taps realiu patyrimu. Tokia mentalinė repeticija yra svarbus įrankis, padedantis atsikratyti senų mąstymo modelių ir kuriant naują savo ateitį.

Vizualizuojant norimą ateitį, pasąmonė patiki, kad tai vyksta iš tiesu. Ir kvantinio lauko dėsniai perkelia mūsų vizijas į fizinį pasaulį. Tokiu būdu galime sukurti savo trokštamą naują realybę. Kai išmoksite peržengti kvantinio lauko durų slenkstį, kuriame egzistuoja visos mums įmanomos galimybės, įvyks didžiausias stebuklas: sugebėsite kurti savo gyvenimą efektyvesniu būdu - minčių pagalba, ne tik įprastu kasdieniu darbu nuo algos iki algos.

 

Visos galimybės egzistuoja visuotiniame kvantiniame lauke virpesių pavidalu. Kurti savo naują ateitį, reiškia kiekvieną dieną siųsti savo troškimų virpesius į kvantinį lauką. Mūsų energija keliauja ten, kur nukreiptas dėmesys. Reikia, kad dėmesį, vadinasi, ir energiją, investuotume į norimą ateitį. Kvantiniame lauke virpesių pavidalu taip pat egzistuoja ir subatominės dalelės, kurios materialios tampa tada, kai medituojantysis nukreipia į jas dėmesį. Todėl, jei norite kokią nors kvantinio lauko galimybę materializuoti, perkelti į mūsų realybę, turite susiderinti su ja, kai ji dar yra virpesių pavidalo. Mes tik stebime kvantinio lauko galimybes, ir jei norime kurią nors iš jų materializuoti, medituodami nukreipiame į ją savo dėmesį bei energiją. Tokiu būdu mes išsigydome ligas ir sutvarkome savo biologiją, įveikiame finansinį nepriteklių ir visas kitas problemas. Tada mums jau nieko netrūksta. Transliuok savo energiją į kvantinį lauką kelis mėnesius. Daryk tai kiekvieną dieną. Įsitvirtink šioje akimirkoje ir vidiniu žvilgsniu regėk naują savo realybę. Reikia pajausti emocijas, lyg naują realybę jau būčiau sukūręs: jaučiuosi tvirtai, myliu gyvenimą, esu labai dėkingas. Surašykite visas emocijas, kurias tikitės pajausti, kai pasieksite savo tikslą, ir tada pasistenkite jas patirti dabar, tarsi tikslas jau būtų pasiektas. Tas aukštasias emocijas turime susieti su savo troškimu, atlikdami savo proto filmo mentalinę repeticiją. Įsijausk į tas aukštąsias emocijas ir tavo energija ims sklisti į išorinę erdvę. Tavo elektromagnetinė energija sklis lyg radijo bangos ir susijungs su atitinkamų kvantinių galimybių dažniais. AIŠKUS KETINIMAS + AUKŠTOSIOS EMOCIJOS = NAUJA ENERGIJA=NAUJA REALYBĖ.

Kuo ilgiau tęsi tokią transliaciją, tuo greičiau materializuosi savo troškimą. Kai išmoksi likti šioje akimirkoje ilgesnį laiką, pradėk mąstyti apie naują ateitį detaliau: ką konkrečiai darysi, ką patirsi, kokie bus tavo sprendimai ir visa kita. Vidiniu žvilgsniu regėk savo būsimą gyvenimą: gerėjančią sveikatą, didelius pinigus, gražų gyvenimą. Išgyvenk savo ateitį dabartyje. Jauskis lyg gyventum naujoje ateityje, kurioje išsispildė tavo norai. Mėgaukis savo ateitimi. Tokią mentalinę repeticiją rekomenduoju atlikti 3 kartus per dieną. Kuo ilgiau tęsis kiekviena transliacija, tuo greičiau materializuosi savo troškimus. Įsitvirtinę šioje akimirkoje, atsijungiate nuo savo dabartinės materialios tapatybės, atsisiejame nuo išorinio pasaulio ir nuo linijinio laiko. Kai mūsų dėmesio niekas neblaško, mes prisijungiame prie vieningojo kvantinio lauko, kuris egzistuoja visur apink mus ir mumyse. Kuo ilgiau išlaikome tokią būseną, tuo mūsų ryšys su vieninguoju lauku stipresnis ir tuo veiksmingiau mes pasinaudojame ten esančiomis galimybėmis. Įgyvendinkite norus, remdamiesi mumyse egzistuojančiais proto dėsniais.

 

Kai rinkausi naują darbą, sudariau sąrašą veiksmų, kuriuos turiu vykdyti, kad mano noras materializuotųsi realybėje. Ir norimas darbas surado mane pats. Štai tie veiksmai:
1.Tau reikia pradėti siųsti savo troškimą į kvantinį lauką.
2.Darysi tą kiekvieną dieną.
3.Įsitvirtink šioje akimirkoje.
4.Vidiniu žvilgsniu regėk naujo darbo simbolį (D).
5.Įsijausk į aukštąsias emocijas ir tavo energija ims sklisti į išorinę erdvę.
6.Tavo elektromagnetinė energija sklis lyg radijo bangos ir susijungs su atitinkamų galimybių dažniais.
7.Kuo ilgiau tęsi tokią transliaciją, tuo greičiau materializuosi savo troškimą. Transliuok savo energiją į vieningąjį lauką kiekvieną dieną ir tai bus tavo eksperimentas su likimu.
8.Tavo energija keliauja ten, kur nukreiptas dėmesys (D). Noriu, kad dėmesį, vadinasi, ir energiją, investuotum į ateitį. Kol kas tu laikai dėmesį nukreiptą į senus, žinomus dalykus, todėl jie tavo gyvenime nuolatos kartojasi.
9.Kai išmoksi likti šioje akimirkoje ilgesnį laiką, pradėk mąstyti apie naują darbą detaliau: ką konkrečiai darysi, ką patirsi, kokie bus tavo sprendimai ir visa kita. Vidiniu žvilgsniu regėk savo būsimą komandą, matyk pinigus, kuriuos uždirbsi, vizualizuok savo naują namą ir auto­mobilį.
10.Būdamas šioje akimirkoje jauskis taip, lyg gyventum ateityje, kai jau iš tikrųjų turėsi naują darbą. Išgyvenk savo ateitį dabartyje. Mėgaukis savo ateitimi kiekvieną dabarties dieną. Ir dėkok, lyg tai jau būtų išsipildę.

Peržengti kūno bei materialios aplinkos ribas ir išsiveržti iš linijinio laiko labai nelengva, bet stengtis verta, nes atsisieję nuo trimatės tikro­vės mes patenkame į neribotų galimybių kvantinį lauką. Kvantinį lauką sudaro informacija ir energija, bet taip pat galime tarti, kad kvantinis laukas - tai sąmonė, arba grynasis protas. Kvantiniame lauke nėra nieko materialaus, nieko apčiuopiama. Jis pakilęs aukščiau visko, ką galime užčiuopti savo jutimais. Tačiau šis informacijos ir energijos laukas iš tikrųjų valdo visus proto ir gamtos dėsnius. Dauguma žmonių ateityje laukia visokių blogų įvykių, jie bijo ateities, o aš pasiūliau sau tikėtis pozityvios ateities, kurioje aš turėsiu naują trokštamą darbą. Aš turėjau paruošti savo smegenis ir protą naujai ateičiai.

 

Jei norite išspręsti sveikatos problemas. Kokiu būdu galimą išsigydyti savo negalavimus

Fiziologai teigia, jog kai kurių raumenų audinių ląstelės atsinaujina kas kelias dienas, kitos - kas kelias savaites ar kelis mėnesius. Kaulinių audinių ląstelės atsinaujina lėčiau, apytikriai aštuoniasdešimt ar devyniasdešimt procentų vidutinio veiklumo žmogaus kūno ląstelių visiškai atsinaujina kas 6-24 mėnesiu. Mūsų kūnas nuolat atnaujinamas atsinaujinant ląstelėms, daugiausiai apkrautų kūno dalių ląstelės atsinaujina dažniausiai. Kiekviena disonuojanti mintis sukuria ląstelėse cheminių pakitimų, jose atsiranda nebūdingų medžiagų ir kilusi reakcija pakenkia ląstelių vientisumui.Taip naujoms ląstelėms perteikiamas mūsų mintyse vyraujantis ligos įspūdis. Šis įspūdis yra mintis. Jei mintys apie ligą ar senatvę, ląstelės pažymimos ligos ir senatvės antspaudu. Jei mintyse dominuoja jaunystės ir sveikatos dvasia, poveikis ląstelėms gydomasis jaunatviškas.
Kitaip tariant, procesai, nulemiantys ligą ir senėjimą, negali veikti kitaip, tik per sąmonę, ir milijonai kūną sudarančiu ląstelių yra nuolat veikiamos kiekvienos minties, praeinančios per smegenis.
Bet kokia nedarni mintis yra linkusi sutrumpinti gyvenimą. Kol jūsų galvoje sukasi senos, sunkios, godžios, pavydžios mintys, joks dalykas pasaulyje negali apsaugoti jūsų nuo senėjimo ir ligos. Kokia mintis bevyrautu sąmonėje, ji nuolat modifi­kuoja, keičia gyvenimo idealą, taigi bet kokia įtaiga, pasie­kianti sąmonę iš bet kokio šaltinio, įrašoma ląstelių gyvenime. Jei sąmonėje vyrauja nuolatinės jaunystės, nuolat atsinaujinančio kūno idealas, jis neu­tralizuoja senėjimo ir ligos procesus. Suaktyvindamas naujas smegenų grandines, žmogus gali pasikeisti biologiniu ir cheminiu atžvilgiais. Taip jis pasiunčia ląstelėms ir genams naują pranešimą. Taip jis pradeda kurti naują asmenybę, naują protą ir naują realybę. Taip jis išsigydo sunkias ligas.

Mokslo įrodyta, kad mūsų mintys kuria gyvenimą. Suaktyvindamas naujas smegenų grandines, žmogus gali pasikeisti biologiniu ir cheminiu atžvilgiais. Taip jis pasiunčia ląstelėms ir genams naują pranešimą. Taip jis pradeda kurti sveikatą ir turtingą realybę. Naujausi tyrimai palaiko idėją, kad turime įgimtą gebėjimą vien mintimis pakeisti smegenų ir kūno būseną, tarsi ateities įvykis jau būtų įvykęs. Kadangi mintis žmogui gali tapti tikresnė už fizinę tikrovę, šis supratimas leidžia keisti bet ką. Sugebėsite pakeitę požiūrį, pakeisti savo gyvenimą. Kiekvienoje kūno ląstelėje yra slapta sveikatos galia, kuri visuomet palaikys ląstelę darnoje ir išsaugos jos vientisumą, jei mintys bus teisingos. ŠMokslo įrodyta, kad mintys kuria gyvenimą. Viena iš veiksmingiausių priemonių išvystyti tą slaptą galią - tai išlikti linksmam ir optimistiškam, bet kokios stresinės ir krizinės situacijos atveju. Juk sveikata yra viskas, be sveikatos viskas yra niekas.

 

SVARBIAUSIA SUPRASTI VEIKIMO PRINCIPĄ. TADA ATEIS TVIRTAS TIKĖJIMAS, TUO KAD GALIME TAI PASIEKTI. Be to kiekvienai svarbiai informacijai gauti, žmogui turi ateiti tam tikras dvasinio brandumo etapas. Kitaip žmogus nesugebės tos informacijos suprasti ir iškoduoti.
Mumyse yra mūsų "idealios sveikatos kopija". Pavadinsiu mūsų "idealios sveikatos šablonas". Šis kodas saugomas nuo embriono laikų, kad organizmas galėtų atsinaujinti. Iš jo pasąmonė ima informaciją, kai reiškią užgydyti įpjautą pirštą arba lūžusią koją.
Bet liga yra kitas atvejis. Liga yra sukurta mūsų minčių, paremtų ilgamečio streso emocijomis, padarinys. Pasąmonė negali jos išgydyti įprastu būdu, kaip įsipjovus pirštą, nes mintimis mes toliau verčiame kūną gaminti tas pačias ligą sukeliančias streso medžiagas. Tik pakeitę požiūrį per meditaciją, afirmaciją ir vizualizacija, mes priverčiame protą siųsti kitus signalus kūnui, kurio ląstelės pradeda gaminti pasveikimui reikiamas medžiagas. Ir pasąmonė toki būdu atstato sergantį organą, imdama informaciją mūsų "idealios sveikatos šablono". Praktiniai išgijimo pavyzdžiai parodė, kad toks darbas su savimi trunka apie 2 mėnesius, atliekant 3 meditacijas per dieną po po 30 min. Visumoje tai sudaro apie 50 val. per 2 mėnesius. Bet žmogus nesugeba atsisėti 3 kartus į tą pačią vietą kiekvieną dieną ir paskirti 30 min. sveikatos meditacija. Nes tai yra pats sunkiausias darbas. Pabandykite kelias dienas atsisėsti į tą pačią vietą tomis pačiomis valandomis. Pavyzdžiui 6, 18, 20 val.

 

Kadangi mintis žmogaus pasąmonei gali tapti tikresnė už fizinę tikrovę, šis supratimas leidžia išgydyti bet ką. Sugebėsite pakeisti požiūrį, nugalėsite  ligą. Todėl, kad ligos ląstelės negali sugyventi su nauju protu, su kūno gaminam nauja cheminių medžiagų sudėtimi. Mūsų ląsteles susargdina ir susendina mūsų gyvenimo kelyje patirti stresai, o ne metai.


Joseph Murphy rašo: „Jei gamta kas kelis mėnesius sukuria man palyginti naują kūną, jei milijonai audinių ląstelių yra nuolat atnaujinamos, jei seniausios iš šių ląstelių turbūt retai kada yra daugiau nei dvejų metų amžiaus, kodėl jos turėtų atrodyti kaip šešiasdešimties ar septyniasdešimt penkerių?" Dvejų metų senumo ląstelė savaime negali atrodyti kaip septyniasdešimt penkerių metų ląstelė, bet iš patirties žinome, kad senatviniai įsitikinimai gali padaryti taip, kad šios ląstelės atrodys labai senos. Jei kūnas yra nuolat jaunas, jis visuomet turėtų atrodyti jau­nas, ir jis bus toks, jei mes nepriversime jo atrodyti senai paženklindami jį senatve. Mes, atrodo, labai gerai mokame uždėti senatvės antspaudą ant naujų audinių ląstelių. Tačiau jaunystės minčių mąstymo įprotį lygiai taip pat lengva susikurti kaip ir senatvės minčių mastymo įprotį".

Jei norite išlikti jaunas ir sveikas, turite išmokti atsijauninimo, atsinaujinimo paslapčių taikymo mąstant ir dirbant. Joseph Murphy gydomųjų afirmacijų pavydžiai:
"Kiekviena ląstelė, nervas, audinys ir organas nuo šiol yra sveikas, tyras ir tobulas. Į mano kūną grįžta sveikata ir harmonija. Beribė gydomoji esatis, kuri sukūrė mano kūną ir visus jo organus, dabar skverbiasi į kiekvieną mano atomą, o ramybės upė užlieja kiekvieną mano kūno ląstelę. Beribė gydomoji esatis lydi ir teisinga linkme veda mane, Žinau, kad liga neegzistuoja tikrovėje. Ji egzistuoja tik mano galvoje. Jeigu egzistuotų, nieko nepavyktų išgydyti. Stoju į vieną gretą su begalinės meilės ir gyvybės principu. Aš tikiu ir skelbiu, kad harmonija, sveikata ir ramybė dabar plūsta į mano mamos kūną. Mano kūnas idealiai sveikas nuo kojų pirštų iki pat viršugalvio".
 

Atkreipkite dėmesį, kad mąstydami apie darną ir tobulą sveikatą, nė karto neįvardijamos savo ligos. Reikia baigti kalbas apie negalavimus arba minėti ligų pavadinimus, nes jūsų dėmesys ir ligos baimė yra vienintelis šaltinis, iš kurio ligos čiulpia gyvybinius syvus. Mintyse tapkite savęs gydytoju. Nugenėkite savo bėdas taip, kaip nudžiūvusios šakos nugenimos nuo medžio.
Kita vertus, jeigu nuolat linksniuojate ir aptarinėjate savo skaudulius bei simptomus, jie jus užvaldo. Jūs slopinate kinetinę veiklą, kurios metu išlaisvinamos gydomosios pasąmonės galios ir perduodama energija. Be to, pagal proto dėsnius šios „svajonės" tendencingai siekia įgyti pavidalą, kaip būtybė, kurios labai bijote. Pasistenkite, kad jūsų mintys suktųsi tiktai džiaugsmingą problemų išsprendimą, būkite laimingas.
Suaktyvindamas atitinkamas arba kurdamas naujas smegenų grandines, žmogus gali pasikeisti biologiniu ir cheminiu atžvilgiais. Taip jis pasiunčia ląstelėms ir genams naują pranešimą. Taip jis pradeda kurti naują asmenybę, naują protą ir naują realybę. Todėl ligos ląstelės negali sugyventi su nauju protu, nauja cheminių medžiagų sudėtimi, nauja asmenybe. Anksčiau kalėjęs praeities emocijų celėje, dabar žmogus pradeda gyvena savo naujame būvyje. Perėję į šitą kūrybinį režimą, save, savo kūną, visus daiktus ir laiką užmirštate. Tampate grynąja sąmone, nesupančiota išorine tikrove grįsta tapatybe.

 

Jeigu jūsų tikslas yra pasikeisti ir iki šiol jums tai nepavyko, nors pasitelkėte visus išteklius, kuriuos gali suteikti išorinis pasaulis, vadinasi, atsakymų reikia ieškoti kitur.  Mentalinė repeticija, tikrai nėra vien tuščios svajonės. Tai yra būdas sąmoningai kurti trokštamą realybę. Susitelkdami į tai, ko norite, ir skirdami mažiau dėmesio dalykams, kurių nenorite, galite materializuoti savo svajones ir kartu po truputį „išnaikinti" tai, ko nenorite. Kur nukreipiate savo dėmesį, ten nueina jūsų energija. Kai sutelksite dėmesį, arba sąmonę, į naujas galimybes, į jas ims lietis ir jūsų energija. Taip savo dėmesiu galite paveikti materiją.

Materializuodama kvantus, SUBJEKTYVI SĄMONĖ daro poveikį OBJEKTYVIAI REALYBEI. Tai reiškia, kad jūsų sąmonė gali kurti materiją. Tam reikia turėti aiškų, tvirtą ketinimą ir mentalinės repeticijos metu pakelti savo emocinę energiją, sukuriant mintyse įsivaizduojamą ateitį, kuri būtų stipresnė už dabartį. Kitaip tariant, naujo įsitikinimo energija turi būti stipresnė už senų pasąmonės programų energiją. Kūne jaučiama nauja stipri energija iš tiesų yra nauja emocija ir ne taip svarbu, kokia konkrečiai yra ši emocija - drąsa, įkvėpimas ar savo galios pajautimas. Tai ši emocija, ši nauja energija pakeičia mūsų biologiją ir neuronų tinklus. Jeigu jums pavyktų pasiekti naują būvį, pasitelkiant meditaciją ir susiejant savo troškimą su pakiliomis emocijomis, ir jeigu kiekvieną dieną, kurdami naują būvį, pajustumėte entuziazmo antplūdį, galiausiai jūs tikrai išsivaduotumėte iš daugelį metų trukusių problemų.


Ignoruokite dramas. Išmokite džiaugtis tuo kas vyksta. Nustokite ginčytis su gyvenimu. Pamirškite, kaip jūsų požiūriu turi klostytis reikalai. Paprasčiausiai priimkite gyvenimą tokį, koks jis yra. Jūs pats pasirenkate savo reakciją į vykstančius įvykius ir jiems suteikiate reikšmę. 


13 svarbiausių žodžių mūsų gyvenime: "Įvykiai mūsų gyvenime neturi jokios reikšmės, išskyrus, tą reikšmę, kurią jiems priskirsime mes". Mes patys pasirenkame savo reakciją į vykstančius įvykius ir jiems suteikiame reikšmę. Kokia mūsų reakcija, toks mūsų gyvenimas. Pakeiskime požiūrį, pakeisime likimą.


 

 Kontaktinė informacija   Algirdas Svaravičius   tel. 8 686 88305;  el. paštas algirdas.svaravicius@yahoo.com;