Stebuklas.mobi 

 

                                                                                                                                                                                              | Pagrindinis puslapis | Turinys |  Facebook  |

 


 

1 žingsnis. Kaip suformuluoti kvantinio lauko galimybę, kurią norėtume materializuoti

 

Persirgus Covid-19, nukentėjo mano kairė ausis. Nesėkmingai investavęs, patekau į finansinę krizę. Žinojau, kaip galima ištaisyti situaciją, kad begaliniame kvantiniame lauke egzistuoja visos mūsų gyvenimo galimybės. Visos galimybės egzistuoja kvantiniame lauke virpesių pavidalu. Kurti savo naują ateitį, reiškia  kiekvieną dieną siųsti savo troškimų virpesius į kvantinį lauką. Mano energija keliauja ten, kur nukreiptas dėmesys. Reikia, kad dėmesį, vadinasi, ir energiją, investuotum į ateitį.  Kvantiniame lauke virpesių pavidalu taip pat egzistuoja ir subatominės dalelės, kurios materialios tampa tada, kai medituojantysis nukreipia į jas dėmesį. Todėl, jei norite kokią nors kvantinio lauko galimybę materializuoti, perkelti į mūsų realybę, turite susiderinti su ja, kai ji dar yra virpesių pavidalo. Mes tik stebime kvantinio lauko galimybes, ir jei norime kokią nors iš jų materializuoti, medituodami nukreipiame į ją savo dėmesį bei energiją. Perkelk dėmesį į naują realybę ir tavo kūnas atsidurs ten, kur slypi naujos galimybės. Tam reikia paruošti savo smegenis ir protą naujai ateičiai. Tai procesas, kuris leidžia mums surinkti skilusius savo asmenybės fragmentus ir patirti vidinį vientisumą. Tokiu būdu mes išsigydome ligas ir sutvarkome savo biologiją, įveikiame finansinį nepriteklių ir visas kitas problemas. Tada mums jau nieko netrūksta.

Dabar turėjau daug laiko. Tai buvo puiki proga susikurti naują realybę. Reikėjo suformuluoti aiškų ketinimą: kokią kvantinio lauko galimybę norėčiau materializuoti. Reikėjo nuspręsti, ką nauja norėjau gyvenime patirti. Aišku, norėjau atstatyti ausie klausą į idealią būseną. Norėjau tapti turtingu, kad galėčiau pašalinti finansines problemas. Tam reikia pradėti siųsti savo troškimą į kvantinį lauką. Transliuok savo energiją į vieningąjį lauką, daryk tai kiekvieną dieną. Įsitvirtink šioje akimirkoje ir vidiniu žvilgsniu regėk naują savo realybę. Reikėjo pajausti emocijas, lyg naują realybę jau būčiau sukūręs: jaučiuosi labai tvirtai, myliu gyvenimą, esu labai dėkingas.Surašykite visas emocijas, kurias tikitės pajausti, kai pasieksite savo tikslą, ir tada pasistenkite jas patirti dabar, tarsi tikslas jau būtų pasiektas. Tas aukštasias emocijas turiu susieti su savo troškimu. Įsijausk į tas aukštąsias emocijas ir tavo energija ims sklisti į išorinę erdvę. Tavo elektromagnetinė energija sklis lyg radijo bangos ir susijungs su atitinkamų galimybių dažniais. AIŠKUS KETINIMAS + AUKŠTOSIOS EMOCIJOS = NAUJA ENERGIJA=NAUJA REALYBĖ.

 

Kuo ilgiau tęsi tokią transliaciją, tuo greičiau materializuosi savo troškimą. Kai išmoksi likti šioje akimirkoje ilgesnį laiką, pradėk mąstyti apie naują ateitį detaliau: ką konkrečiai darysi, ką patirsi, kokie bus tavo sprendimai ir visa kita. Vidiniu žvilgsniu regėk savo būsimą gyvenimą: gerėjančią sveikatą, didelius pinigus, gražų gyvenimą. Išgyvenk savo ateitį dabartyje. Jauskis lyg gyventum naujoje ateityje, kurioje išsispildė tavo norai. Mėgaukis savo ateitimi. Tokią mentalinę repeticiją rekomenduoju atlikti 3 kartus per dieną. Kuo ilgiau tęsis kiekviena transliacija, tuo greičiau materializuosi savo troškimus. Įsitvirtinę šioje akimirkoje, atsisiejame nuo savo materialios tapatybės, atsisiejame nuo išorinio pasaulio ir nuo linijinio laiko. Kai mūsų dėmesio niekas neblaško, mes prisijungiame prie vieningojo kvantinio lauko, kuris egzistuoja visur apink mus ir mumyse. Kuo ilgiau išlaikome tokią būseną, tuo mūsų ryšys su vieninguoju lauku stipresnis ir tuo veiksmingiau mes pasinaudojame ten esančiomis galimybėmis. Įsivaizduok, kad stovime priešais veidrodį, kuris atspindi ir materializuoja visus mūsų norus.

 

 

RAŠYK čia iš 138 psl Aukštos emocijos veikia genus per kako ir Agata demonus

 

surašyk

surašyk trokštamos realybės požymius. Kas tau svarbiausia naujoje realybėje

 

Įką mukreipi savo mintis, ten nukeliauja tavo energiją. Kai meditacijos metu vyksta naujos realybės mentalinė repeticija tai energija meitiną ateiti ausi igenius ir vyksta materializavi,as

 

Lkai riš batu raištelius, energoja ein į batų raištelius nes negali medituoti r[šdamas, Todel uzdavinys kuo ilagiau būti savo fime Ausis įgauna sveika forma pagal paveikla sveikos auies

 

 


AIŠKUS KETINIMAS + AUKŠTOSIOS EMOCIJOS = NAUJA ENERGIJA=NAUJA REALYBĖ.

 


Sąmonė 10 proc Pasamonė 90 proc

Kitokos taisyklės, kaip sukurti tai, ką norite turėti

Pražioje pateiksiu informacijos apmąstymui.Visais laikais žmonės stengėsi išsiaiškinti kaip sukurti laimingą gyvenimą. Mūsų protą sudaro 2 dalys- sąmonė (fizinis lygmuo) ir pasąmonė (dvasinis lygmuo). Kasdienybėje mes naudojame sąmonės suteikiamų  mums 10 % galimybių. Pasamonėje esanti  90 % mūsu proto galimybių yra beveik nenaudojama. Bet būtent išmokus pasitelkti tuos 90 %, galėsime susikurti visa tai, ką norime. Klausimas, į kurį mums teks atsakyti: kokiu būdu išmokti panaudoti šitą mumyse  esantį galimybių potencialą. Tai apie ką mes kalbame, mokslas vadina kvantine psichologija, kvantine fizika. Bet pavadinimas neturi esmonės reikšmės. Kaip kam patinka, tas tegul taip vadina šituos dėsnius. Galima dirbti nuo atlyginimo iki atlyginimo, kaip mokė mokykloje. Jeigu tiktai batai nespaudžia. Bet jei jau gyvenimas rimtai prispaudė, tada kurti savo gyvenimą norima linkme galima tik pasitelkiant Visatos informacinį lauką. Bet kaip pasiekti šitą visatos informacinį lauką. Juk mūsų protas visą dieną užimtas materialiomis problemomis.

Kairys pusrutulis yra atsakingas už logiką, intelektą. Jis sujungtas su sąmone, todėl jame yra  10% galios kurti mūsų gyvenimą. Taip yra todėl, kad jo funkcija  mūsų "proto kompiuterio" atminties laikmenoje išaugoti iki šiol mūsų sukauptą gyvenimišką patyrimą. Kad kartodami šitą savo  patirtį, augintume kompetenciją, kurios dėka galėtume gauti algą kiekvieną mėnesį. Kaip tik šito mus mokė mokykloje.

Dešinysis pusrutulis yra atsakingas už kūrybą bei sprendimų priėmimą. Jis sujungtas su pasąmone ir nors jame yra 90% galios kurti mūsų gyvenimą, jis yra mažai mūsų naudojamas.  Nes šito mūsų nemokė mokykloje.

Dažnas pasakys, kad sprendimus priimame kairiuoju pusrutuliu, t.y vadovaudamiesi sąmonėsp atirtimi. Ir jie bus teisūs. Bet sprendimai priimami kairiuoju ir dešiniuoju smegenų pusrutuliu turį esminius skirtumus.

Apie tai vėliau...